Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Storms Hjørne 2019

Mandag den 18.02.2019 kl. 19 på Hotel Troense Regnskab og budget tilgår her via link når det er færdigbehandlet af foreningens eksterne revisor. Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. DAGSORDEN Valg af dirigent Valg af referent Formandens beretning Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov Budget og forslag til kontingent Indkomne forslag (Forslag […]