Historisk om "Storms Hjørne"

Storms Hjørne i Troense

Engang havde Troense syv købmandsbutikker. Den mest centrale i byen var købmand Storm på hjørnet af Slotsalléen og Grønnegade.

I 1881 indrettede Christian Storm købmandsbutik på stedet. Han var født i 1838 som søn af skipper Lars Knudsen Storm og havde ellers været sømand som de fleste i hans familie. Fem af hans brødre var omkommet på havet, og da skibet, hvor han var skipper, forliste ved Englands kyst, købte han ejendommen på Slotsalléen for den forsikringssum, han fik udbetalt.

Han drev butikken frem til sin død i 1930, hvor datteren Signe overtog den. Hun døde dog allerede året efter, og butikken blev herefter drevet videre af søsteren Ester Storm. Ester havde dog ikke den rigtige forståelse for at drive købmandshandel, og det gik dårligt med indtjeningen. Herefter blev forretningen i 1938 overtaget af Esters nevø Henning Storm, født 1914, der stammede fra Frederikssund. Han var godt kendt med forholdene i Troense, idet han ofte havde været på ferie hos sin moster.

Henning og hans kone, Bitten, stod for drifter igennem et halvt århundrede. Om butikken fortæller Bent Rye Rasmussen: ”Det var dengang almindeligt at købe skuffevarer. Mel, puddersukker, melis, hugget sukker og meget andet opbevaredes i løs vægt i diskens utal af skuffer. Hver skuffe var forsynet med en ske, og med den ske fyldte man så den ønskede vare op i en papirspose, som var anbragt på vægtens ene skål – på den anden skål stod et vægtlod svarende til den varemængde, man havde bestilt. Ved sådan en vægt var der mange forskellige lodder, små og store, som alle med års mellemrum blev kontrolleret af statskontrollen for at hindre, at der blev snydt med vægten. Når man skulle have petroleum til primusapparaterne, så mødte man op med sin petroleumsdunk og fik fyldt 5 liter petroleum på ved hjælp af et sindrigt pumpesystem, som var anbragt ude i baglokalet. Hos Storm kunne man også købe benzin – Standard Oil / Esso – ved en benzinstander, som stod lidt ude af Slotsalléen. Ved hjælp af en håndpumpe blev benzinen fra en jordtank pumpet op i en glasbeholder, som kunne rumme 5 liter. Der var to sådanne glasbeholdere på standeren. Medens det ene glas tømtes ud i bilens tank, fyldte man ved hjælp af håndpumpen det andet glas med 5 liter benzin og så fremdeles.”

Forretningen fortsatte frem til 1984, hvor Henning Storm gik på pension og overdrog forretningen til bagerparret Mona og Ole Christensen. De sammenlagde købmandsbutikken med bageriet i det nyindrettede minimarked overfor.

En årrække herefter var der indrettet frisørsalon i lokalerne, men i begyndelsen af det nye årtusinde blev der i dette centrale lokale i byen åbnet et galleri og atelier. ”Galleri Storm” var et nyt frisk initiativ, som skabte udstillingsfaciliteter for lokale kunstnere. Aktuelt flytter galleriet nu til andre lokaler, hvilket åbner mulighed for at stedet kan genopstå som købmandshandel.

Læs om medlemskab i foreningen.