Nyhedsbrev maj 2022 – Folkeaktier

Nyhedsbrev maj 2022

Mandag morgen d. 16. maj kl. 00.05 lukkede muligheden for at købe folkeaktier gennem Coop’s crowdfundings-site. Resultatet sprængte barometeret, som vi havde sat til kr. 200.000, idet det indsamlede beløb nåede op på kr. 262.000.
 
Opgørelsen af salg af folkeaktier fra butikken er på kr. 54.000.
 
Beløbet d. 15. maj for det samlede salg af folkeaktier er således på kr. 316.000.
 
Al vor rysten og bæven de sidste par måneder er manet til jorden J. Det er en overvældende følelse at stå tilbage med, at så mange har støttet op om vores projekt: At kunne købe og dermed bevare Storms Hjørne. Tusind, tusind tak.
 
Vi har desuden modtaget støtte fra Sydfyns Elforsynings Almene Fond på kr. 50.000. I de kommende måneder afventer vi svar fra tre fonde samtidig med, at vi ansøger Landdistriktspuljen, når den frigives efter sommerferien (med udvælgelse i november). Fra vores medlemskonto og fra vores økonomiske overskud fra butikkens omsætning kan vi afse 200.000 kr. En evt. rest op til salgsprisen på ejendommen kan derefter finansieres med et sælgerpantebrev.
 
Vi tror derfor på, at det bliver realistisk at købe ejendommen inden årets udgang.
 
Hen over sommeren vil man stadig kunne købe folkeaktier i butikken. Vi opfordrer derfor alle, der ikke nåede at købe en folkeaktie inden d. 15. maj, til at støtte projektet. Jo flere midler vi kan samle ind, jo mindre bliver det beløb, der skal finansieres med en rentesats.
 
Vi er i gang med at trykke folkeaktierne. Nærmere information om afhentning følger.
 
Rigtig god sommer til alle fra en optimistisk bestyrelse.
 
Mange hilsner

Storms Hjørne

Folkeaktier – Fyns Amts Avis 01-05-22

Drømmen lever: Borgerdrevet købmandsbutik har samlet mere end en kvart million kroner ind til køb af bygning


Salget af folkeaktier til foreningen Storms Hjørne går forrygende. Målet er, at foreningen kan købe ejendommen, den borgerdrevne købmand ligger i. Privatfoto

Det går strygende med at sælge folkeaktier for foreningen Storms Hjørne, som ønsker at købe bygningen, som den borgerdrevne købmandsforretning ligger i. Formand har stor tiltro til, at foreningen når i mål med missionen.

Henrik Nguyen heng@faa.dk

Troense: I Troense går man med drømme om at samle penge nok ind til at købe bygningen, der huser den borgerdrevne købmandsforretning, Storms Hjørne.

Den drøm lever i bedste velgående.

For her knap halvanden måned efter, at foreningen bag butikken åbnede for salget af folkeaktier til formålet, er delmålet om at samle mere end 200.000 kroner ind allerede nået. Og troen på at nå helt i mål er derfor mere end intakt, forklarer Lise Dengsøe, formand for Storms Hjørne.

– Det begynder at blive mere og mere realistisk, at vi kan købe butikken, siger formanden, som forklarer, at hun så sent som onsdag fik besked om, at Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond ville støtte projektet med 50.000 kroner.

Et bidrag, som ikke alene bringer den – på nuværende tidspunkt – samlede sum op på omkring 270.000 kroner, men også sender et vigtigt signal, påpeger Lise Dengsøe.

– Det viser jo andre fonde, at der er nogen her, som tror på vores projekt, og så kan det være, at de også gerne vil støtte os. Kan vi få omkring 100.000-150.000 kroner ind via fonde, er vi meget langt, siger hun.


Formand i Storms Hjørne, Lise Dengsøe (t.h.) har langt fra opgivet drømmen om, at foreningen kan købe bygningen, som købmandsbutikken ligger i. Her ses hun med kasserer Ingegerd Størling. Foto: Rikke Laugesen

Ejendommen, som den nuværende indehaver har i sinde at sætte til salg, og som foreningen altså ønsker at købe, har en pris på 894.000 kroner. Så der er stadig et stykke vej op, inden foreningen har penge nok. Regnestykket er dog blevet en del mere overskueligt.

– Lad os sige, at vi får solgt folkeaktier for 300.000 kroner og 150.000 fra fonde. Derudover har vi selv 200.000 fra vores egen kasse, vi kan bruge, og så er vi oppe på 650.000 kroner. Det betyder, at vi i så fald kun vil skulle købe sælgerpantebrev for et par hundrede tusinde kroner, siger formanden, som desuden forklarer, at foreningen sætter deres lid til at kunne få et bidrag fra landdistriktspuljen.

Sådan støtter du

Folkeaktierne kan købes i perioden 15. marts til 15. maj 2022.

De kan købes i tre prisklasser: En bronzeaktie på 500 kroner, en sølvaktie på 1500 kroner og en guldaktie på 3000 kroner – der kan købes mere end én.

Folkeaktierne vil kunne købes på www.crowdfunding.coop.dk. Man kan også gå ind i købmandsbutikken og lægge sit bidrag derinde.

Uventet stor støtte

Det var den 15. marts, at det officielle salg af folkeaktierne gik i luften, og opbakningen har lige fra begyndelsen ikke været til at tage fejl af.

– Den er flottere, end jeg havde forestillet mig. Jeg tror, de fleste i byen har støttet os, og vi har allerede på den halve tid, vores crowdfunding løbet, nået vores minimumsbeløb. Det havde vi slet ikke regnet med, men troet, at det ville gå mere trægt, siger Lise Dengsøe.

– Det siger noget om, at folk altså vil bevare den her butik. Det kan godt være, at det ikke er alle, som handler varer her, fordi der er tæt til både Rema og Netto, men man vil alligevel beholde butikken, fordi det er blevet et samlingspunkt, lyder det fra formanden.

Det er i øvrigt stadig muligt at købe folkeaktier i Storms Hjørne. Den officielle crowdfunding, hvor man bidrager via hjemmesiden crowdfunding.coop.dk, løber frem til 15. maj, mens det også er muligt at lægge sit bidrag inde i butikken.

– Man kan fortsat købe folkeaktier inde i butikken efter 15. maj og støtte os frem til den dag, vi har købt ejendommen, siger Lise Dengsøe, som føler sig overbevist om, at det sker i løbet indeværende år.

Storms Hjørne

Storms Hjørne er en foreningsdrevet købmandsbutik som ved hjælp af frivillig arbejdskraft driver butikken. Vi forhandler dagligvarer samt et udvalg af lokal produceret varer og kunsthåndværk. Formålet med Storms Hjørne er at understøtte sammenhængskraften i lokalsamfundet samt at yde service for de besøgende i byen.

Foreningen Storms Hjørne har 245 medlemmer hvoraf 45 hjælper til som frivillige med den daglige drift.

Nyhedsbrev april 2022 – Folkeaktier

Nyhedsbrev april 2022


Fredag d. 15. april – en måned efter at Storms Hjørnes crowdfunding gik i luften – havde vi solgt folkeaktier for kr. 201.500. På én ud af to måneder nåede vi den minimumsgrænse COOP havde sat. Flere, der ikke har computer, har købt en folkeaktie i butikken. Dette beløb er lagt til beløbet, der kan aflæses på Coops Crowdfundingsite.

Herfra skal der lyde et tusind, tusind tak til alle jer, der har troet på projektet om at indsamle midler til køb af butiksejendommen og rundhåndet har købt folkeaktier.
 

At vi har nået minimumsgrænsen betyder, at donationerne ikke gives tilbage, og at vi nu i princippet er i stand til at købe butikken. Coops Crowdfunding gav os det råd, at minimumsbeløbet for indsamlingen blev sat lavt; derfor på kr. 200.000. Indsamlingsnævnet kræver nemlig, at alle donationer tilbagebetales, hvis man ikke når det angivne mål, mens alle beløb over kr. minimumsgrænsen, her kr. 200.000 ubeskåret vil gå til køb af butiksejendommen. Men altså udelukkende til et køb.

Der er knap en måned tilbage til udløbet af indsamlingen d. 15. maj. Vi håber selvfølgelig på, at flere slutter sig til projektet i denne sidste halvdel af indsamlingsperioden, så beløbet når endnu højere op.
 
Foreningen har selv en kapital, så der kan afsættes kr. 200.000 som egendonation. Vi kan ikke bruge alle vores opsparede midler, da vi som virksomhed skal have mindst kr. 100.000 stående til at indfri såkaldt ”kortfristet gæld”.
 
Med de midler, som nu er indsamlet, plus de 200.000 kr., som er opsparet, skulle vi være i stand til at købe butiksejendommen, men for at få så god en økonomi i butikken som muligt, skal vi meget gerne have indsamlet et større beløb, så det lån, vi evt. skal optage for restsummen, ikke vil belaste foreningens økonomi. Derfor er det vigtigt, at endnu flere køber folkeaktier frem til slutdatoen for crowdfundingen d. 15. maj.
 
Derefter vil vi gøre to ting for at skaffe flere penge:
 
For det første vil vi ansøge forskellige almennyttige fonde på det nye økonomiske grundlag, som vi har etableret. Mange fonde lægger stor vægt på, at ansøger er i stand til at yde en betragtelig egenbetaling. Det kan vi nu på grund af de lokale donationer.
 
For det andet vil vi søge offentlige midler. Folketinget udlodder i efteråret penge til støtte for ”borgerdrevne dagligvarebutikker” gennem den såkaldte ”Landdistriktspulje”, som vi sender en ansøgning til, når den frigives om nogle måneder, og ansøgningen ligger klar. Vi har været i kontakt med flere politikere på Christiansborg vedrørende denne pulje og har fået meget fin vejledning og rådgivning fra dem. Politikerne mener, at vores ansøgning vil stå stærkt, dels fordi pengene er målrettet aktiviteter som vores og dels fordi støtten til butikken fra borgerne i området har været så stærk, som det har vist sig.

Med dette nyhedsbrev opfordrer Storms Hjørne derfor alle, der endnu ikke har købt en folkeaktie, til at støtte købet af butiksejendommen, enten gennem COOP Crowdfundings hjemmeside:

https://crowdfunding.coop.dk/project/1489/description

eller ved at købe en folkeaktie i butikken.
 
Venlig hilsen
Storms Hjørne

Nyhedsbrev marts 2022 – Folkeaktier

Som du måske ved, er Storms Hjørne en borgerdrevet købmandshandel, der har eksisteret i 6 år med en god omsætning og en sund økonomi gennem alle årene.
 
Vi lejer butiksbygningen, der ligger i hjertet af Troense. Ejeren ønsker at sælge den til en aftalt pris af 894.000 kr., hvorfor vi har startet en crowdfunding med det formål at indsamle kapital til køb af bygningen, så vi fortsat kan have en købmand i Troense.

Vi opfordrer derfor alle vore medlemmer, tidligere bidragsydere, vores leverandører samt virksomheder og foreninger på Sydfyn til at købe én eller flere folkeaktier.
 
Køb en folkeaktie:
Gå ind på hjemmesiden: https://crowdfunding.coop.dk/project/1489/description

Køb en folkeaktie af én af værdierne:
Bronze:    kr. 500
Sølv:         kr. 1.500
Guld:        kr. 3.000
Erhverv og foreninger:  kr. 5.000
 
Tidsperiode for køb af folkeaktier:
15. marts – 15. maj 2022
 
Vi opsætter et barometer uden for butikken, hvor man følge udviklingen af indsamlingen. 
Hvis du køber en folkeaktie sikrer du ikke blot indkøbsmuligheder i Troense; du støtter også de små sydfynske virksomheder, hvis varer vi forhandler i butikken.
 
Hvis du køber en folkeaktie sikrer du byens sociale fællesskab skabt omkring et meningsfuldt og sjovt arbejde, nemlig at drive en butik.
 
En købmand i dit nærområde bidrager til et folkeliv; den gør byen levende, og den skaber et samlingspunkt. Man møder folk gående og cyklende ude på gaden på vej til butikken og ser ikke kun biler, der suser forbi til og fra indkøb uden for byens grænse.
 
For de ældre i byen er en lokal købmand en gave. Det kan være den daglige gå-tur, der får et mål i stedet for at turen blot bliver rundt om blokken. På dårlige dage kan varer leveres bestilt pr. telefon.
 
De mange turister, der besøger til byen, møder en levende by med omdrejningspunkt i Storms Hjørnes dagligvarebutik, hvor også Tåsinge Turistinformation har brochurer om hele det sydfynske område. Kaffen skænkes rundhåndet ved de små caféborde, mens man hører det sidste nye om byen, øen og verden.
 
I 6 år har vi haft åbent 360 dage om året – butikken holder kun lukket i tre juledage og i to nytårsdage. Vi er en forening på godt 300 medlemmer, hvoraf de 42 udgør frivilliggruppen, Det er den gruppe borgere, som sørger for, at vi har en butik i byen. 
 
Vil du bevare den energi og det liv, som en købmandshandel giver byen, så køb en folkeaktie.
 
Med en folkeaktie får du således en købmandshandel i dit lokalsamfund, mulighed for at indgå i et meningsfyldt fællesskab med andre, og du får en by, som er attraktiv for boligsøgende familier. Som ejendomsmæglerne siger: Hvis der er skole, institutioner og lokale indkøbsmuligheder i nærområdet, så stiger ejendomspriserne!
De unge familier siger: Foruden økologi ønsker vi også varer fra lokale småproducenter!  
Derfor må vi bevare Storms Hjørne.
 
Finansiering af købet
Vi håber, at vores opsparing på omkring kr. 200.000 sammen med crowdfundingbidragene kan finansiere en stor del af købssummen. Jo flere folkeaktier vi sælger, des bedre står vi i forhold til at restfinansieringen.
 
Venlig hilsen
Storms Hjørne
bestyrelsen
 
NB: Du kan få it-hjælp til at købe en folkeaktie. Spørg i butikken
 

 

Folkeaktier – se Fyns Amts Avis artikel

Har du lidt ekstra i sparegrisen? Købmandsforretning i Troense vil sælge folkeaktier

Kasserer Ingegerd Størling og formand Lise Densøe håber, at borgere vil støtte foreningen, så de kan få købt ejendommen. Foto: Rikke Laugesen

Den borgerdrevne købmandsforretning Storms Hjørne i Troense ønsker at købe bygningen, de har til huse i. Men foreningen har ikke penge nok og har heller ikke haft held med fondssøgninger. Derfor vil de nu sælge folkeaktier.

03 mar. 2022 kl. 07:00
Rikke Laugesen rilau@jfmedier.dk

Troense: Den borgerdrevne købmandsforretning Storms Hjørne ønsker at købe de lokaler, hvorfra de sælger mælk, brød, lokale specialiteter og meget mere.

Og den nuværende ejer af bygningen, ønsker at sætte den til salg, men der er dog en udfordring.

Foreningen bag Storms Hjørne har ikke nok penge til at underskrive en købsaftale, og det skaber usikkerhed, fortæller kassereren i foreningen, Ingegerd Størling.

– Vi går med en evig frustration over, om der en dag kommer et til salg-skilt udenfor, og hvad skal der så ske med os?, siger hun.

– For ejeren puster os lidt i nakken med jævne mellemrum, da han nu har fået solgt beboelsesdelen af ejendommen.

Derfor håber foreningen nu på at kunne samle 900.000 kroner sammen ved at sælge folkeaktier, hvor de tilbyder tre forskellige slags med priser på 500, 1500 og 3000 kroner.

Salget vil starte 15. marts, og i den forbindelse vil foreningen dele foldere rundt i postkasserne ved de lokale for at gøre opmærksom på tilbuddet.

Ingen held ved fonde

Forsøget på at samle penge sammen til en ejendomshandel kommer cirka seks år efter, at den borgerdrevne købmandsforretning solgte sine første varer. I de mellemliggende år har den haft en stabil økonomi og en god tilslutning, som nu tæller 42 frivillige, mens der i alt er 307 medlemmer af foreningen.

Så når foreningen rækker hånden ud for at få hjælp til finansieringen, er det for at sikre mere end bare en bygning, forklarer Ingegerd Størling.

– Det her er byens centrum. Det er her, folk mødes, og det er det, vi vil videreudvikle på.

De har tidligere haft gode erfaringer med at søge penge ved fonde til renovering af lokalerne. De har også søgt fonde denne gang, men uden held indtil videre. Der har ikke været nogen begrundelser for afslagene, men de har alligevel en ide om, hvad årsagen kan være, forklarer kassereren.

– Vi tror, at problemet er, at fondene ikke vil støtte et køb af en ejendom, men hellere vil bidrage til renovering af ejendomme, siger Ingegerd Størling.

Sådan støtter du

Folkeaktierne kan købes i perioden 15. marts til 15. maj 2022.

De kan købes i tre prisklasser: En bronzeaktie på 500 kroner, en sølvaktie på 1500 kroner og en guldaktie på 3000 kroner – der kan købes mere end én.

Folkeaktierne vil kunne købes på www.crowdfunding.coop.dk

Målet er at få indsamlet 900.000 kroner.

Plan a, b og c

900.000 kroner er en betragtelig sum, erkender foreningens kasserer. Derfor vil foreningen også blive ved med at sende ansøgninger til fonde i håb om at skaffe nogle af pengene derigennem, forklarer Ingegerd Størling.

– Men vi bliver nødt til at handle ud fra, at vi ikke får nogen fondsmidler, siger hun.

Formanden for bestyrelsen Lise Dengsøe supplerer med, at de blandt andet vil prøve at få en del af Landdistriktspuljen, så de til sidst har det fulde beløb. Men hvis det ikke lykkes at skaffe, så har de både en plan b og c, forklarer Ingegerd Størling.

– Hvis vi “bare” får 100.000 kroner, så er vi lidt på herrens mark, men så må vi knokle videre med at søge og bruge pengene på at få professionel hjælp til at søge fonde, siger hun.

Sådan vil en folkeaktie fra Storms Hjørne se ud. Foto: Rikke Laugesen

Sniger indsamlingen sig derimod op på en halv million kroner, begynder foreningen at have håb om, at et køb kan lade sig gøre.

– Ejeren er meget samarbejdsvillig. Så måske kan der laves et sælgerpantebrev på rimelige betingelser, siger Ingegerd Størling.

Og hvis alle 900.000 kroner kommer ind, så skal der handles, lyder det fra Lise Dengsøe.

– Så skal vi have en ekstraordinær generalforsamling, og så skal købet godkendes, siger hun og tilføjer:

– Hvis vi er så heldige at få mere, så vil de ekstra penge gå til renovering. For eksempel kunne vores baghus, der bliver brugt til lager, godt bruge en renovering, siger hun.

Indkaldelse til Generalforsamling

 

Kære medlemmer.

I inviteres hermed til generalforsamlingen i Storms Hjørne.

Indkaldelse til generalforsamling 2022
i Foreningen Storms Hjørne
Torsdag den 24.02.2022 kl. 19.00 i Sognehuset

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov
5. Budget og forslag til kontingent
Kort pause med udskænkning af øl og vand
6. Indkomne forslag
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 17.02.22 og sendes til bestyrelsen@stormshjorne.dk
Bestyrelsens regnskab kan tilgås på hjemmesiden, så snart det er godkendt af de interne revisorer, hvilket forventes d. 17.02.22.
Link:
https://drive.google.com/drive/folders/0B1wv-zCIT5CFMEtJYjJZYTVObDQ?resourcekey=0-uLPqaXVIUaV2QKOoE0Nnyw
 
På valg i år:
Ingegerd Størling: Villig til genvalg
Gitte Krøis: Ønsker ikke genvalg
Suppleant: Erik Andersen: Villig til valg som bestyrelsesmedlem
Suppleant Jacob Lützen: Villig til genvalg
Intern revisor: Erik Dahl: Ønsker ikke genvalg
Intern revisor: Susanne Sckerl: Villig til genvalg
 
Der skal derfor vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 interne revisorer
 
 Mvh Bestyrelsen, 09.02.22
 

Informationsbrev December 2021

Drømmer du også om en lækker flæskesteg juleaften ?

Informationsbrev dec. 2021

Vi modtager gerne bestillinger på flæskestege (nakkesteg – ribbensteg – kamsteg) fra vores sædvanlige leverandør af eksklusivt svinekød, Hindsholm Grisen.
Hindsholm Grisen fra Martofte er et resultat af Poul og Carlas mangeårige og utrættelige arbejde for at frembringe en sund race med det perfekte kød.
Kødet er 100% økologisk – grisene finder selv en stor del af deres foder og får desuden udelukkende 100% økologisk foder – korn, ærter, lupin og hestebønner.De har altid adgang til grovfoder, og det kan altid spores, hvor deres foder kommer fra. 
Naturlig fodring og masser af motion gør, at grisene vokser meget langsomt. De er derfor minimum et år om at blive slagteklar.

Grisene kommer til verden på Hindsholms jorde, går udendørs hele året (med mulighed for at gå i læ) og her ender de også deres gode, lange og naturlige liv. Dyrene er aldrig blevet udsat for belastende og stressende transport. De har heller ikke gået på nogen form for betongulv, da dette er meget imod deres natur. 
Hindsholms svinekød er med rette eftertragtet af alle, som sætter kvalitet, økologi og dyrevelfærd i højsædet.
Vi tilbyder, at I kan bestille stege, som leveres i Storms Hjørne den 22.12.21 – optøede, så at de er lige til at sætte i ovnen til julemiddagen.
Priser:  Nakkesteg: kr. 185.- pr. kilo, Ribbensteg : kr. 175.- pr. kilo og Kamsteg: 186.- pr. kilo.
For bestilling: senest den 15.12.21  til Karin Fisch-Thomsen, tlf. 29846330 / e-mail karinft@mail.dk

Med venlig hilsen
– og med ønske om en god jul og et godt nytår.
Storms Hjørne
 
 
 
 
 
 


 

Nyhedsbrev November 2021

Vi er langt inde i efteråret, og det kan selvfølgelig mærkes i butikken, at turisterne på denne årstid er fraværende – i hvert fald i det antal, som vi kender fra sommermånederne. Vi har stadig weekendturister, som gør ophold i byen og bor på de mange B&B’s og på hotellet, og for dem er det en oplevelse at frekventere Storms Hjørne. Der bliver købt ind til aftenhygge på værelserne, og der købes souvenirs med hjem i form af sydfynske specialiteter, men det er den mere stille periode vi nu har, hvor vi overvejende servicerer byens lokalbefolkning, Vi kan imidlertid konstatere, at flere og flere lokale borgere lægger en del af deres dagligvareindkøb i Storms Hjørne og også har fået de sydfynske specialiteter ind på deres indkøbslister, og det er dejligt at erfare, at flere bakker op om at have en butik i nærområdet.

Vi arbejder stadig på at erhverve butiksejendommen. Beboelsesdelen af Slotsalléen 2 er allerede solgt fra og overtaget 1. november af den familie, der godt et år har lejet den.

I september måned fik vi desværre afslag på en ansøgning om støtte til køb af butiksdelen, men vi er nu i gang med at søge fondsmidler fra flere andre større danske fonde. Sammen med butiksejendommens ejer, Mads Ziegler, har vi afsat et halvt år til processen, hvorefter vi vil gøre status, om vi skal være ejere eller lejere af butikken. Storms Hjørne som forening og butik sikres dog bedst ved et ejerforhold.

Repræsentanter for de store foreninger i byen – Troense Beboerforening, Troense Bådelaug, Storms Hjørne og Kajakklubben – er gået sammen for at udgive en såkaldt Velkomstpublikation. Publikationen orienterer om alle foreningerne, sæsonaktiviteterne o.a. som der er i vores by og som herved tilbydes nytilkomne, som har valgt at bosætte sig i Troense. Velkomstpublikationen udkommer til foråret, og det er tanken, at alle borgere i Troense får den foræret, når den udkommer; herefter bliver den en velkomstgave til nye troenseborgere. Publikationen finansieres af Troense Beboerforening.

Foreningens it-gruppe er i gang med at ændre vores hjemmeside, så flere sites dels bliver lettere at opdatere og dels fremstår mere brugervenlige. Med support fra en mentor fra Styrket Erhverv i Gadeplan bliver de bagvedliggende mekanismer og strukturer i hjemmesiden ændret, ejerforhold flyttes, og vi får således udnyttet alle de sites, som hjemmesiden indeholder. Bl.a kan man nu tilgå ”Leverandør”-siden og se listen over alle de specialvarer, som fylder butikkens reoler i den nedre halvdel af lokalet, ligesom man kan tilgå ”Galleri”-siden og se billedeksempler på alle de aktiviteter, som vi har og de tiltag, som vi gør. Vi kan kun opfordre til, at man bruger hjemmesiden til læsning af referater, nyhedsbreve, følge med i Galleriet etc., da der fremover vil være mere ’flow’ i hjemmesiden: www.stormshjorne.dk

Jul i Storms Hjørne. Sidst i denne måned opsætter vi granguirlander med lys omkring butikkens dør, vinduer og gelænder som traditionen tro er vores juleudsmykning, og i år til juletræstændingen d. 1. søndag i advent kan vi sammen med beboerforeningen igen byde på Glögg og småkager, samt saft og slik til børnene. Igen i år vil én af de frivillige, Ingrid Andersen, bage det flotte honningkagehus, som udloddes til et troensebarn, der har det rigtige svar på en julekonkurrence. Cafébordene vil blive rykket ud til siden for at gøre plads til et tableau med specielle julevarer og -gaver, her kan nævnes i flæng de forskellige juleprodukter fra Selleberg: Den populære glögg, kirsebærsaucen, valnødder i sirup o.a.. Også portvine, kirsebærvine og vores egen Storms Dram, fremstillet på æbler plukket i troensehaverne, vil være at finde på tableauet, ligesom vi også i år fremstiller adventskalendere til voksne med Storms specialvarer.

Dødsfald. Vi har taget afsked med to frivillige i Storms Hjørne. Metha Vogn Rasmussen og Michael Sørensen døde begge i oktober måned efter kort tids sygdom. Både bestyrelsen og medlemmer af frivilliggruppen var repræsenteret ved bisættelserne, og der blev sendt bårebuketter fra foreningen. Methas og Michaels relation til Storms Hjørne var båret af glæde og engagement, og de vil blive savnet.

Dette nyhedsbrev bliver årets sidste. Derfor vil vi allerede nu ønske alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår med tak for det forgangne år.

Med venlig hilsen
Storms Hjørne