Følgebrev til Ekstraordinær generalforsamling

Følgebrev til indkaldelsen af den ekstraordinære generalforsamlingi Foreningen Storms Hjørnetirsdag d. 10. januar 2023 kl. 19 i sognehuset  Som man kan se af indkaldelsen udsendt i går d. 27. dec. 2022, er punkt 3:”Orientering om den økonomiske situation ifm. købet af butiksejendommen, Slotsalleen 2B”. For at imødekomme nogle medlemmers ønske, finder I nedenfor hovedpunkterne i den […]

Ekstraordinær generalforsamling 10/1 2023

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamlingi Foreningen Storms Hjørne tirsdag d. 10. januar 2023 kl. 19 i sognehuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Orientering om den økonomiske situation i.f.m. købet af butiksejendommen, Slotsalleen 2B 4. Afstemning om købet. 5. Eventuelt 27.12.22Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Storms Hjørne 2019

Mandag den 18.02.2019 kl. 19 på Hotel Troense Regnskab og budget tilgår her via link når det er færdigbehandlet af foreningens eksterne revisor. Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. DAGSORDEN Valg af dirigent Valg af referent Formandens beretning Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov Budget og forslag til kontingent Indkomne forslag (Forslag […]

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Storms Hjørne 2018

Lørdag den 24.2.2018 kl. 14 i Sognehuset Regnskab, budget og dagsorden kan hentes her DAGSORDEN Valg af dirigent Valg af referent Formandens beretning Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov Budget og forslag til kontingent Indkomne forslag Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer Eventuelt På valg : Bestyrelsesmedlem: Frands Dahlgaard, […]

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen “Storms Hjørne”

Onsdag den 24/02/2016 kl. 19.00 i Sognehuset   Dagsorden:  (hent dagsorden som .pdf her) Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lovgivning. Budget og forslag til kontingent Indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter samt 2 revisorer Eventuelt På valg er: Bestyrelsesmedlem: Jacob Brandi, ønsker […]

Stiftende generalforsamling 16.09.2015

Den 16/9/2015 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Sognehuset i Troense, ca. 60 beboer havde valgt at møde op! Foreningen “Storms Hjørne” blev stiftet og fik allerede på dagen 57 medlemmer hvorfra de 36 meldte sig som frivillige til at hjælpe med drift af butikken.   Referat af stiftende generalforsamling for Foreningen ”Storms Hjørne”. 1. Dirigent […]