Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Storms Hjørne 2019

Mandag den 18.02.2019 kl. 19 på Hotel Troense Regnskab og budget tilgår her via link når det er færdigbehandlet af foreningens eksterne revisor. Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. DAGSORDEN Valg af dirigent Valg af referent Formandens beretning Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov Budget og forslag til kontingent Indkomne forslag (Forslag […]

Nyhedsbrev 10.10.2018

Dagli´Brugsen Sundhøjs lukning får ikke de store konsekvenser for Storms Hjørne. Uddeleren i Landet Brugs har været meget imødekommende og tilbudt os de samme indkøbsvilkår som før. Fredag den 5. okt. kørtes første indkøbstur til Landet. Foreningen har fået et nyt mailsystem, MailChimp, der bl.a. organiserer medlemslisten, som nu automatisk opdateres, når man melder sig […]

Nyhedsbrev 04.09.2018

Det går fortsat godt i Storms Hjørne. Der er kommet nye butiksvagter og nye medlemmerhen over sommeren. Meget glædeligt! Økonomi Turistsæsonen har været længere og mere intens i år; det kan ses på omsætningen i august, der ligger på 8.000 kr. mere end sidste år. Skat har meddelt, at vi på baggrund af den skattepligtige indkomst […]

Nyhedsbrev 30.06.2018

Foreningen Storms Hjørne har nu 119 medlemmer. Butikken drives som bekendt af frivillige, hvoraf der er 45 (butiksvagter, indkøbere og hjælpere). Vi vil gerne være flere. Økonomien er udmærket, og vores kasserer er tilfreds. Turistsæsonen – vores højsæson – er i gang, det ses bl.a. på salget af specialvarer. Spild/svind: vi bør bruge ordet spild […]

Nyhedsbrev 30.05.2018

Det er sommervejr nu – og gid det vil vare ved mange uger. Salget i Storms Hjørne er stabilt, men indkøbsmønstret uforudsigeligt! Opgørelsen over svind i marts og april måned er endnu ikke færdigbehandlet, men vil blive diskuteret af bestyrelsen ved det næste møde den 13. juni.  Husk: Frivilligmøde den 12.6. med tilmelding senest den […]

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Storms Hjørne 2018

Lørdag den 24.2.2018 kl. 14 i Sognehuset Regnskab, budget og dagsorden kan hentes her DAGSORDEN Valg af dirigent Valg af referent Formandens beretning Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov Budget og forslag til kontingent Indkomne forslag Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer Eventuelt På valg : Bestyrelsesmedlem: Frands Dahlgaard, […]

Nyhedsbrev 12.09.2017

Tak for en god sommer! Vi har lagt sommerperioden bag os og kan se tilbage på en stor succes. Der har været rigtig mange kunder, og turisterne har været begejstrede for vores butik. Tak for indsatsen til alle. Det lover godt for fremtiden. Frivilligmøde den 7.8. Specialvaregruppen havde indkaldt til frivilligmøde den 7.8. i Mærskgårdens […]

Nyhedsbrev 26.07.2017

NYHEDSBREV den 26.7.17 Det er højsæson for Storms Hjørne – og det går strygende. Vi forventer en omsætning i juli måned på over 150.000 kr.. På bankkontoen står der 148.000. Nogle af pengene bliver brugt til Ventilator i kælderen Flere reoler Leje af garage til depot Nyt køkkenvindue og indgangsdør er bestilt. Sommerfest for frivillige […]

Nyhedsbrev 28.05.2017

NYHEDSBREV 25.5.17 Bestyrelsen har holdt møde den 23. maj. Mødereferatet vil blive lagt på foreningens hjemmeside. Den økonomiske situation er fortsat god, så god at vi besluttede at bestille ny indgangsdør og nyt køkkenvindue. Til gengæld kaster vi os ikke ud i indkøb af et nyt, avanceret og dyrt kassesystem, som ellers har været på […]