Nyhedsbrev 11.03.2017

NYHEDSBREV den 11.03.17 Foreningens generalforsamling fandt sted den 23.2.. Referatet herfra og fra bestyrelsesmødet den 28.2. kan læses på hjemmesiden. Som det fremgår var der et fint fremmøde og en positiv stemning på generalforsamlingen. Der var mange gode inputs til bestyrelsen. Bestyrelsen konstitueredes
Formand: Thomas Dam Jensen
Næstformand: Knud Helles
Kasserer: Frands Dahlgaard
Sekretær: Vibeke Matzen
Ordinært medlem: Lise Dengsøe
Suppleant: […]

Nyhedsbrev 15.02.2017

GENERALFORSAMLING Som tidligere meddelt afholdes generalforsamlingen i Sognehuset torsdag d. 23. feb. Regnskaber og indkaldelse ses på hjemmesiden. Da der skal vælges en ny suppleant til bestyrelsen, hører bestyrelsen på forhånd gerne fra evt. interesserede kandidater. Vi satser på et stort fremmøde. REGNSKAB Omsætningen for januar beløb sig til kr. 48.727, og det er jo […]

Nyhedsbrev 20.01.2017

Nyhedsbrev – jan. 2017 Godt nytår. Nu er det tid til årets første nyhedsbrev fra Storms Hjørne. Sæt X i kalenderen. Årets generalforsamling finder sted torsdag den 23. februar i Sognehuset. Officiel indkaldelse med dagsorden følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Kontingent Der er i starten af januar sendt kontingentopkrævninger til Foreningen Storms […]

Nyhedsbrev 17.12.2016

Dette nyhedsbrev handler mere om lukketider end åbningstider. Bestyrelsen drøftede åbnings- og lukketider på det seneste bestyrelsesmøde i denne uge, og konklusionen blev, at Storms Hjørne holder lukket d. 24/12 + 25/12 + 26/12 samt d. 31/12 of 01/01. Det er den rigtige beslutning, da det forudses at være problematisk at få butiksvagter de pågældende […]

Nyhedsbrev 07.12.2016

ÅBNINGSTIDER Inspireret af dialogen på vores møde d. 3. okt. har Frands analyseret omsætningen dag for dag i november måned. Den samlede omsætning beløb sig til kr. 64.000, og det er jo ikke så ringe årstiden taget i betragtning. I gennemsnit var omsætningen ca. 50 % højere om eftermiddagen end om formiddagen. Der har jo […]

Nyhedsbrev 23.11.2016

Som Thomas lovede den 16/11, er der nu et referat fra bestyrelsesmødet den 15/11, hvor man bl.a. drøftede de punkter, der blev rejst på kaffe- og dialogmødet den 3/11. Referatet kan læses på vores hjemmeside eller via dette link: https://drive.google.com/drive/folders/0B1wv-zCIT5CFRFV2b0dzckdqZzQ Som det fremgår, tilslutter bestyrelsen sig ideen om en liste med navne på personer, som […]

Nyhedsbrev 11.11.2016

Så er der nyt igen. KAFFEMØDE Som bekendt blev der afholdt kaffe- og dialogmøde for og med butiksvagterne d. 3. nov. Der kom mange gode ideer frem, og vi drøftede bl.a. 1) muligheden for at man som vagt kan få hjælp til kasseopgørelsen ved lukketid 2) at man deler deler en vagt ved at fordele […]

Nyhedsbrev 22.10.2016

Alarmsystem Det er besluttet at udskyde starten på alarmsystemet til efter kaffemødet d. 3. nov., så alle har mulighed for på mødet at få oplyst koder og betjeningsvejledning. Referat Referat fra bestyrelsesmøde d. 13/10 kan nu ses på vores hjemmeside. samt fra dette link: https://drive.google.com/drive/folders/0B1wv-zCIT5CFRFV2b0dzckdqZzQ Nye kødprodukter Vi har fået en række nye kødprodukter fra […]

Nyhedsbrev 18.10.2016

Salg af ejendommen Slotsalleen 2 (Storms Hjørne). Som vi fortalte i nyhedsbrevet den 5.10.16, har en advokat kigget på lejekontrakten mellem Storms Hjørne og den nuværende ejer af ejendommen Slotsalleen 2: Advokaten bekræfter bestyrelsen i flg.: – lejekontrakten er ikke tidsbegrænset, således at den ”automatisk” ophører på et givet tidspunkt, men lejer (altså foreningen Storms […]

Nyhedsbrev 05.10.2016

Som mange af Jer allerede er klar over, er ejendommen Slotsalleen 2 – altså Storms Hjørne – nu sat til salg, og der er opsat “Til Salg”- skilt ved forretningen. Det afstedkommer sandsynligvis en del bekymring og spørgsmål hos foreningens medlemmer, bidragsydere og alle de frivillige. Bestyrelsen vi gerne understrege, at der foreligger en lejekontrakt, […]