Indkaldelse til Generalforsamlingen 2024

 

Indkaldelse til generalforsamling 2024

i Foreningen Storms Hjørne

Tirsdag den 27.02.2024 kl. 19.00 i Sognehuset


Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til foreningens vedtægter
5. Budget og forslag til kontingent

Kort pause med udskænkning af øl og vand
6. Indkomne forslag
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
8. Eventuelt


Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 19.02.24 og sendes til
bestyrelsen@stormshjorne.dk

Bestyrelsens regnskab kan tilgås på hjemmesiden:

https://drive.google.com/drive/folders/1tFFmDBRCPDH29_XXKPGJ-Jpg7a9p-QNs

 

 

På valg i år:
2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 interne revisorer:

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Ingegerd Størling: Ønsker ikke genvalg

Kristen Kristensen: Villig til genvalg

 

Suppleanter:

Bodil Kjær: Villig til genvalg

Jacob Lützen: Ønsker ikke genvalg

 

2 revisorer:

Marianne Keinicke: Ønsker ikke genvalg

Susanne Scherl: Ønsker ikke genvalg

 

 

 

Mvh Bestyrelsen, 11.02.24

 

 

Indkaldelse til generalforsamling 2024

i Foreningen Storms Hjørne

Tirsdag den 27.02.2024 kl. 19.00 i Sognehuset


Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til foreningens vedtægter
5. Budget og forslag til kontingent

Kort pause med udskænkning af øl og vand
6. Indkomne forslag
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
8. Eventuelt


Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 19.02.24 og sendes til
bestyrelsen@stormshjorne.dk

Bestyrelsens regnskab kan tilgås på hjemmesiden:

https://drive.google.com/drive/folders/1tFFmDBRCPDH29_XXKPGJ-Jpg7a9p-QNs

 

 

På valg i år:
2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 interne revisorer:

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Ingegerd Størling: Ønsker ikke genvalg

Kristen Kristensen: Villig til genvalg

 

Suppleanter:

Bodil Kjær: Villig til genvalg

Jacob Lützen: Ønsker ikke genvalg

 

2 revisorer:

Marianne Keinicke: Ønsker ikke genvalg

Susanne Scherl: Ønsker ikke genvalg

 

 

 

Mvh Bestyrelsen, 11.02.24