Nyhedsbrev oktober 2023

Sommerperioden
Det har været en yderst vellykket sommerperiode for Storms Hjørne. Dels har omsætningen i perioden med den lange åbningstid været høj, meget højere end det forrige år, og dels har det været en succes, at vi har kunnet åbne haven for både lokale beboere, turister og kunder i almindelighed, som i stor grad har søgt derud for at nyde kaffen, kagen, sandwichen eller isen.
 
Vi har etableret en færdighæk ind mod beboelsesejendommen, og sammen med de fire cafésæt  til haven er den en donation fra Middelfart Sparekasse. Bænken i douglastræ ved baghusets mur er tilvirket af én af vore frivillige, nemlig Carl Erik Mose Hansen. En anden frivillig, Lars Hansen, har tømret den grønne havelåge sammen, en tredje frivillig, Erik Nielsen, har beredvilligt repareret baghusets revner og derefter lært deko-gruppen at kalke, så det gamle baghus nu står skarpt i sin kontur og udgør en flot, hvid flade i haven, som danner kontrast de tre andre grønne hæksider. Desuden har Erik Nielsen opført den ødelagte gesims på facaden, som efterfølgende blev pletmalet.
 
Havesæsonen er ved at være slut, men det har været en fornøjelse at se haven i brug. Borgermødet d. 25. sep. arrangeret af Lokalråd Svendborgsund med deltagelse af borgmester Bo Hansen vidnede om havens funktion som samlingssted for møder o.a. i Troense, og at Troense by nu har et sted, en plads, til udendørsarrangementer.
 
Den lange åbningstid i turistsæsonen (9 timer dagligt inkl. weekends) er forløbet gnidningsfrit mht til vagtbemandingen. Mange i frivilliggruppen opholder sig hjemme på Tåsinge i juli og august måned, og villigheden til at hjælpe, hvor der var behov og at kunne afvige fra sit vante vagtteam var stor. Derimod er det vores erfaring, at rigtig mange frivillige rejser væk i sensommeren, så september måned gav derfor et par udfordringer m.h.t .til besætning af vagter, men det lærer vi så også at håndtere. Endnu har vi ikke i syv et halvt år holdt lukket en eneste gang grundet mangel på vagter.
 
Fødevarestyrelsen
Vi mistede vore glade smiley i juni måned efter et kontrolbesøg. Manglen var, at vi ikke havde en håndvask i butikslokalet. Vi har haft 3-4 besøg af Fødevarestyrelsen i de 7 år, vi har eksisteret, og en manglende håndvask er aldrig tidligere blevet påtalt.
Men vi fik hurtigt kontakt til en rørlægger, der opsatte en vask i umiddelbar forlængelse af køle-fryseskabene, og nu er den glade smiley tilbage på kontrolrapporten, der hænger i vinduet ved butiksdøren.
 
Ansøgninger
I foråret fik vi positivt svar på en ansøgning til Rise Sparekasse på en selvbetjeningskaffemaskine, og det har været en stor, stor lettelse for butiksvagterne i sommerens lange åbningstid, at salg af kaffe foregik fra en selvbetjeningsmaskine, der i øvrigt tilbyder 10 forskellige drikke inkl. kakao.
 
P.t. har vi 3 ansøgninger liggende hos to fonde og én sparekasse.
Vi har ansøgt Halbergs Familiefond samt SEAF om udskiftning af de to store facadevinduer, der er mørnet og svære at rengøre. Nye vinduer vil hjælpe på isoleringen af butikslokalet og dermed mindske vores elforbrug. Hvis ansøgningerne går igennem, fremstiller Sydfyns Byggefirma de to vinduer i samme mål og form som de nuværende, men med tidsvarende termoruder. Svar fra de to ansøgninger kan forventes i denne, oktober, måned.
Fælleskassen, en mindre sparekasse på Frederiksberg Kbh., har udbudt en fællespulje, som vi prøver at få del i: Vi har ansøgt om indkøb af et velvoksent æbletræ med tilhørende cirkelbænk omkring. Øvelsen for foreningen er jo, at vi helst ikke skal have for meget at passe i haven, så som blomsterbede og andre småbeplantninger, nedpakning af haveinventar etc., men samtidig indrette den indbydende og spændende.
 
Den kommende tid
Produkterne fra ”Det Søde Liv” (sirup, H.C. Andersen-bolcherne og karamellerne) vil ikke længere være en del af butikkens sortiment, da virksomheden er solgt, men i løbet af foråret og sommeren er der kommet nye og andre specialvarer på hylderne: Vi forhandler nu olivenprodukter fra en lille importvirksomhed i Oure, ”oureoliven.dk”, der tilbyder oliven, pastaer, olier og eddiker foruden virksomhedens kosmetiske produkter. Fra virksomheden ”Havsmag” i Rudkøbing sælger vi to fiskeprodukter, nemlig Sild i Tangpesto og Sej i Tang, der begge er produceret med lokalhøstet tang fra Langelands kyster. Alle fine og spændende produkter og til gode priser.
 
Foran os står en mere stille periode. Havnens aktiviteter lukker ned, de forskellige overnatningssteder i byen vil være knap så hårdt bookede, og butiksvagterne vil opleve kortere og mindre stressende vagter, hvilket godt kan være tiltrængt. Med andre ord skal butikken i det kommende vinterhalvår overvejende betjene lokalbefolkningen. Vi vil gå ned i omsætning, men sådan har det altid været, når man ser henover et helt år; det er i sommermånederne, det store overskud genereres.
 
For Storms Hjørne, som er en forening, drejer det sig imidlertid ikke kun om omsætningstal og overskud. Foreningen Storms Hjørne har to spor: 1) at drive en butik i byen, som servicerer byens borgere med indkøbsmuligheder og som gennem et specialvarevaresortiment fra små sydfynske producenter og importører støtter disse mikrovirksomheder. En god og rimelig omsætning er selvfølgelig en forudsætning for foreningens eksistens. 2) at skabe en ramme, hvor fællesskab og trivsel har gode betingelser; et sted, hvor man kan se sig selv i samspil med resten af byens beboere. Butikken er et sådant sted, hvor man tilfældigt mødes med andre fra byen, drikker en kop kaffe og hører om stort og småt. Og frivilliggruppen er et sådant fælleskab. Man kan indgå med den tid og lyst, som man har. Så hermed en opfordring til at melde sig som frivillig. Hen over sommeren er 3 nye frivillige kommet til, kun 2 har forladt gruppen i 2023.
 
Fakta:
Medlemmer: 422
Frivillige: 45
 
Mange hilsner
bestyrelsen
 
P.S.
Bedst som nærværende wordfil er i gang med at blive tranformeret over i MailChimp, som er foreningens mailplatform ud til alle medlemmer, tikker der en mail ind fra Halbergs Familiefond med teksten:
 
”Halbergs Familiefond har hermed fornøjelsen at meddele jer, at I er blevet udvalgt til at modtage Fondens støtte på Kr. 45.000.
Vi glæder os til at se projektet gennemført og ønsker jer held og lykke i jeres videre arbejde med det.”
 
Denne glædelige meddelelse kunne lige akkurat nå at komme med i nyhedsbrevet.

Sommerperioden
Det har været en yderst vellykket sommerperiode for Storms Hjørne. Dels har omsætningen i perioden med den lange åbningstid været høj, meget højere end det forrige år, og dels har det været en succes, at vi har kunnet åbne haven for både lokale beboere, turister og kunder i almindelighed, som i stor grad har søgt derud for at nyde kaffen, kagen, sandwichen eller isen.
 
Vi har etableret en færdighæk ind mod beboelsesejendommen, og sammen med de fire cafésæt  til haven er den en donation fra Middelfart Sparekasse. Bænken i douglastræ ved baghusets mur er tilvirket af én af vore frivillige, nemlig Carl Erik Mose Hansen. En anden frivillig, Lars Hansen, har tømret den grønne havelåge sammen, en tredje frivillig, Erik Nielsen, har beredvilligt repareret baghusets revner og derefter lært deko-gruppen at kalke, så det gamle baghus nu står skarpt i sin kontur og udgør en flot, hvid flade i haven, som danner kontrast de tre andre grønne hæksider. Desuden har Erik Nielsen opført den ødelagte gesims på facaden, som efterfølgende blev pletmalet.
 
Havesæsonen er ved at være slut, men det har været en fornøjelse at se haven i brug. Borgermødet d. 25. sep. arrangeret af Lokalråd Svendborgsund med deltagelse af borgmester Bo Hansen vidnede om havens funktion som samlingssted for møder o.a. i Troense, og at Troense by nu har et sted, en plads, til udendørsarrangementer.
 
Den lange åbningstid i turistsæsonen (9 timer dagligt inkl. weekends) er forløbet gnidningsfrit mht til vagtbemandingen. Mange i frivilliggruppen opholder sig hjemme på Tåsinge i juli og august måned, og villigheden til at hjælpe, hvor der var behov og at kunne afvige fra sit vante vagtteam var stor. Derimod er det vores erfaring, at rigtig mange frivillige rejser væk i sensommeren, så september måned gav derfor et par udfordringer m.h.t .til besætning af vagter, men det lærer vi så også at håndtere. Endnu har vi ikke i syv et halvt år holdt lukket en eneste gang grundet mangel på vagter.
 
Fødevarestyrelsen
Vi mistede vore glade smiley i juni måned efter et kontrolbesøg. Manglen var, at vi ikke havde en håndvask i butikslokalet. Vi har haft 3-4 besøg af Fødevarestyrelsen i de 7 år, vi har eksisteret, og en manglende håndvask er aldrig tidligere blevet påtalt.
Men vi fik hurtigt kontakt til en rørlægger, der opsatte en vask i umiddelbar forlængelse af køle-fryseskabene, og nu er den glade smiley tilbage på kontrolrapporten, der hænger i vinduet ved butiksdøren.
 
Ansøgninger
I foråret fik vi positivt svar på en ansøgning til Rise Sparekasse på en selvbetjeningskaffemaskine, og det har været en stor, stor lettelse for butiksvagterne i sommerens lange åbningstid, at salg af kaffe foregik fra en selvbetjeningsmaskine, der i øvrigt tilbyder 10 forskellige drikke inkl. kakao.
 
P.t. har vi 3 ansøgninger liggende hos to fonde og én sparekasse.
Vi har ansøgt Halbergs Familiefond samt SEAF om udskiftning af de to store facadevinduer, der er mørnet og svære at rengøre. Nye vinduer vil hjælpe på isoleringen af butikslokalet og dermed mindske vores elforbrug. Hvis ansøgningerne går igennem, fremstiller Sydfyns Byggefirma de to vinduer i samme mål og form som de nuværende, men med tidsvarende termoruder. Svar fra de to ansøgninger kan forventes i denne, oktober, måned.
Fælleskassen, en mindre sparekasse på Frederiksberg Kbh., har udbudt en fællespulje, som vi prøver at få del i: Vi har ansøgt om indkøb af et velvoksent æbletræ med tilhørende cirkelbænk omkring. Øvelsen for foreningen er jo, at vi helst ikke skal have for meget at passe i haven, så som blomsterbede og andre småbeplantninger, nedpakning af haveinventar etc., men samtidig indrette den indbydende og spændende.
 
Den kommende tid
Produkterne fra ”Det Søde Liv” (sirup, H.C. Andersen-bolcherne og karamellerne) vil ikke længere være en del af butikkens sortiment, da virksomheden er solgt, men i løbet af foråret og sommeren er der kommet nye og andre specialvarer på hylderne: Vi forhandler nu olivenprodukter fra en lille importvirksomhed i Oure, ”oureoliven.dk”, der tilbyder oliven, pastaer, olier og eddiker foruden virksomhedens kosmetiske produkter. Fra virksomheden ”Havsmag” i Rudkøbing sælger vi to fiskeprodukter, nemlig Sild i Tangpesto og Sej i Tang, der begge er produceret med lokalhøstet tang fra Langelands kyster. Alle fine og spændende produkter og til gode priser.
 
Foran os står en mere stille periode. Havnens aktiviteter lukker ned, de forskellige overnatningssteder i byen vil være knap så hårdt bookede, og butiksvagterne vil opleve kortere og mindre stressende vagter, hvilket godt kan være tiltrængt. Med andre ord skal butikken i det kommende vinterhalvår overvejende betjene lokalbefolkningen. Vi vil gå ned i omsætning, men sådan har det altid været, når man ser henover et helt år; det er i sommermånederne, det store overskud genereres.
 
For Storms Hjørne, som er en forening, drejer det sig imidlertid ikke kun om omsætningstal og overskud. Foreningen Storms Hjørne har to spor: 1) at drive en butik i byen, som servicerer byens borgere med indkøbsmuligheder og som gennem et specialvarevaresortiment fra små sydfynske producenter og importører støtter disse mikrovirksomheder. En god og rimelig omsætning er selvfølgelig en forudsætning for foreningens eksistens. 2) at skabe en ramme, hvor fællesskab og trivsel har gode betingelser; et sted, hvor man kan se sig selv i samspil med resten af byens beboere. Butikken er et sådant sted, hvor man tilfældigt mødes med andre fra byen, drikker en kop kaffe og hører om stort og småt. Og frivilliggruppen er et sådant fælleskab. Man kan indgå med den tid og lyst, som man har. Så hermed en opfordring til at melde sig som frivillig. Hen over sommeren er 3 nye frivillige kommet til, kun 2 har forladt gruppen i 2023.
 
Fakta:
Medlemmer: 422
Frivillige: 45
 
Mange hilsner
bestyrelsen
 
P.S.
Bedst som nærværende wordfil er i gang med at blive tranformeret over i MailChimp, som er foreningens mailplatform ud til alle medlemmer, tikker der en mail ind fra Halbergs Familiefond med teksten:
 
”Halbergs Familiefond har hermed fornøjelsen at meddele jer, at I er blevet udvalgt til at modtage Fondens støtte på Kr. 45.000.
Vi glæder os til at se projektet gennemført og ønsker jer held og lykke i jeres videre arbejde med det.”
 
Denne glædelige meddelelse kunne lige akkurat nå at komme med i nyhedsbrevet.