Nyhedsbrev maj 2023

Kære medlemmer.


Den 31. januar 2023 er en skelsættende dag i Foreningen Storms Hjørnes historie. Den dag overtog foreningen butikslokalet Slotsalleen 2B, og vi kunne endeligt ”sætte foden under eget bord”.
Vi købte ejendommen kontant for de midler, vi selv har opsparet gennem vores 7 års eksistens samt ved hjælp af den overvældende støtte, som vi fik fra medlemmernes køb af folkeaktier. Også lokale virksomheder og fonde gav store bidrag.
Det var en god følelse at træde ind i vores egen forretning den 31.1.23.
Ejerskabet giver nye muligheder for at renovere og ombygge ejendommen, det sker i det tempo, der er tid og råd til.

Et par projekter er dog allerede iværksat. De stod højt på bestyrelsens prioriteringsliste, og også andre forhold medførte, at de ikke kunne vente:
Renovering af bagindgangen og toilettet. Det område har længe trængt til en renovering, men blev opprioriteret efter fødevarestyrelsens seneste besøg hos os. Fødevarestyrelsen gav os en anmærkning fordi  døren til toilettet gik direkte ud i baggangen, hvorfra der bæres varer ind i køkkenet og butikken.
Nu er der lavet en lille mellemgang, som man skal igennem for at komme til toilettet – og vi benyttede os af lejligheden til at få en ny toiletkumme, håndvask, gulvbelægning osv., så toilettet i dag fremstår rigtigt pænt og nyrenoveret. Ved fødevarestyrelsens kontrolbesøg den 2.5.23 fik vi igen en storsmilende smiley.

En ny kaffeautomat. Det har længe været et ønske at finde en afløser for den gamle kaffeautomat. Den optog meget plads bag disken og var besværlig at håndtere for butiksvagterne.
Vi fik et tilbud, som var svært at afslå, på en kaffeautomat, hvor kunderne selv kan vælge den ønskede drik. Den er nu opstillet i cafeområdet. Kunderne køber et tomt kaffekrus og kan ved automaten selv vælge, hvad de ønsker. Kaffen er rigtigt god og friskmalet. Maskinen er nem at betjene, og den fylder ikke op på den begrænsede plads bag disken. Da vi ydermere fik en donation på 10.000 kr. fra Rise Sparekasse til indkøb af maskinen, var der intet at betænke sig på. 

I forbindelse med opdelingen af ejendommen i 2 anparter, blev også haven opdelt. Det var vigtigt, at de to haver bliver synligt adskilt inden sommeren, således at Storms Hjørne kan gøre brug af haven uden at forstyrre Loa og Kaspers privatliv.  Parterne blev enige om at opsætte en færdig bøgehæk i 180 cm’s højde, i skellet mellem de to haver. I dag d. 3. maj fik vi svar på vores ansøgning til Middelfart Sparekasse om støtte til indkøb af en halv hæk (Loa og Kasper i beboelsesdelen betaler den anden halvdel) samt til indkøb af havemøbler. Ansøgningen lød på kr. 10.334, og vi fik hele beløbet doneret.   

Vi kan nu tilbyde byens lokalbefolkning, kunderne og turisterne at bruge vores del af haven til en pause med kaffe og is indkøbt i butikken. Der isættes en låge imellem hæk og baghusets gavl (ved cykelstativerne), som kan benyttes som indgang til haven.

Alle har også mulighed for at nyde byens liv fra Troense torv, hvor møbleringen med bænke, cykelpumpe og blomsterkummer netop er færdiggjort. Dette projekt er et samarbejde mellem Storms Hjørne og Troense Beboerforeningen, og der er modtaget fondsmidler og støtte fra Lokalråd Svendborgsund, Friluftsrådet og Nordeas Lokalpulje til stort set alle udgifterne.

Mange medlemmer og frivillige får gode ideer til projekter til fornyelser og forbedringer i ejendommen. Vi opfordrer til, at alle tænker med i forbindelse med fondsstøttemuligheder o.a.. Tak til medlemmer og frivillige, der allerede har givet input til bestyrelsen.

El er en meget stor udgift for Storms Hjørne, da vi selvfølgelig har mange frysere og køleskabe.  Nu er hvert enkelt køleskabs og frysers forbrug blevet målt. Nogle fryseres forbrug er uacceptabelt stort, og vi har planer om udskiftning af de største ”el-slugere”. Men indtil videre er is-fryserne blevet udskiftet. Is-selskaberne Skarø Is og Premier Is har byttet deres frysere ud med mindre og nyere, el-besparende modeller. Den mindre kapacitet betyder et mindre sortiment, men vi forventer, at vores kunder er tilfredse med de varianter, vi kan tilbyde.

Vores samarbejde med Pastry by Holst & Riess har helt sikkert betydet en øget omsætning og flere nye kunder, som ikke bare køber brød, men også andre dagligvarer.
Faktisk har den store opbakning til Storms Hjørne i årets første 4 måneder betydet en øget omsætning på hele 71% i forhold til samme periode sidste år. Det er jo fantastisk.

Flere af vores nye kunder har meldt sig ind i foreningen, og vi er nu 411 medlemmer. Det er meget positivt, da mange medlemmer er hele grundlaget for foreningens virke. Ligeledes har vi fået 4 nye frivillige ind i gruppen.

En frivillig har taget initiativ til en aftale med Sct. Nicolai Apotek i Svendborg om udlevering af receptpligtig medicin. Den service er blevet hilst velkommen af mange beboere, som dermed spares for transport til Vindeby eller Svendborg for at hente deres medicin.

Vi glæder os meget til den kommende sommersæson, hvor de mange turister giver en helt speciel stemning i og udenfor butikken. Netop i den periode er hver en time frivilligt arbejde meget værdifuld, og det har stor betydning for hele gruppen af butiksvagter at få ekstra hjælp til f.eks. oprydning, opsætning af varer og til, at de udendørs arealer altid ser pæne ud osv. Forhåbentligt har nogle af jer lyst til at give en hånd med, bare en time eller to ind imellem.
Husk at vores åbningstider i perioden 1. juli – 20. aug. er fra kl. 9 – 18 hver dag.

I går d. 2. maj modtog vi 30.000 kr fra SEAF til projekter med grøn omstilling, så så sammen med 10.000 kr fra Rise Sparekasse og 10.334 kr. fra Middelfart Sparekasse har vi inden for den sidste måned  modtaget 50.334 kr i fondstøtte.
Der er vist ikke noget galt med vores ‘brand’.
 
Venlig hilsen
Storms Hjørne