Indkaldelse til generalforsamling 2023

Indkaldelse til generalforsamling 2023

i Foreningen Storms Hjørne

Tirsdag den 21.02.2023 kl. 19.00 i Sognehuset

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov
5. Budget og forslag til kontingent

Kort pause med udskænkning af øl og vand
6. Indkomne forslag
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 14.02.23 og sendes til bestyrelsen@stormshjorne.dk

Bestyrelsens regnskab kan tilgås på hjemmesiden, så snart det er godkendt af de interne revisorer, hvilket forventes d. 14.02.23.
Link:
https://drive.google.com/drive/folders/1kpHQLnDioMyH_4Ns1oe0OvsCXZ92MsvL

På valg i år:
Lise Dengsøe: Villig til genvalg
Kirsten Vilhelmsen: Ønsker ikke genvalg
Alice Höltzel: Villig til genvalg
Suppleant: Bodil Kjær: Villig til genvalg
Suppleant Jacob Lützen: Villig til genvalg
Intern revisor: Susanne Sckerl: Villig til genvalg
Intern revisor: Marianne Keinicke Christensen: Villig til genvalg

Der skal derfor vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 interne revisorer

Mvh Bestyrelsen, 06.02.23

 

Indkaldelse til generalforsamling 2023

i Foreningen Storms Hjørne

Tirsdag den 21.02.2023 kl. 19.00 i Sognehuset

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov
5. Budget og forslag til kontingent

Kort pause med udskænkning af øl og vand
6. Indkomne forslag
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 14.02.23 og sendes til bestyrelsen@stormshjorne.dk

Bestyrelsens regnskab kan tilgås på hjemmesiden, så snart det er godkendt af de interne revisorer, hvilket forventes d. 14.02.23.
Link:
https://drive.google.com/drive/folders/1kpHQLnDioMyH_4Ns1oe0OvsCXZ92MsvL

På valg i år:
Lise Dengsøe: Villig til genvalg
Kirsten Vilhelmsen: Ønsker ikke genvalg
Alice Höltzel: Villig til genvalg
Suppleant: Bodil Kjær: Villig til genvalg
Suppleant Jacob Lützen: Villig til genvalg
Intern revisor: Susanne Sckerl: Villig til genvalg
Intern revisor: Marianne Keinicke Christensen: Villig til genvalg

Der skal derfor vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 interne revisorer

Mvh Bestyrelsen, 06.02.23