Nyhedsbrev januar 2023

Nyhedsbrev januar 2023

Med dette nyhedsbrev ønskes alle medlemmer et godt nytår.

Vi startede som bekendt det nye år med en ekstraordinær generalforsamling d. 10. januar med det ene punkt at beslutte, om Foreningen Storms Hjørne skulle købe butiksejendommen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de 48 fremmødte medlemmer.

For bestyrelsen har det været meget overvældende at arbejde med en sag hen over flere år med så stor opbakning fra medlemmerne og byen i øvrigt gennem hele processen.

Det startede i foråret 2021, hvor foreningens vedtægter blev ændret, således at der i tilfælde af foreningens opløsning blev sikret, at foreningens formue, dvs. indestående i et pengeinstitut, lagerbeholdning og ejendom, skal tilfalde almene formål i lokalområdet, ligesom vi fik sikret, at foreningen kan købe ejendom.

Derefter arbejdede vi med at få ejendommen Slotsalleen 2 opdelt i 2 dele, og det meste af efteråret 2021 gik med at få udarbejdet en samejedeklaration for de to ”ideelle anparter”. Samejedeklarationen lå klar sommeren 2021. Den opdeler og regulerer den samlede ejendom, brugen af udhuse og udearealer. Beboelsesdelen blev købt i aug. 2021 af en familie med to børn med overtagelse november 2021.

Vi startede året 2022 med at ansøge fonde om støtte til købet, og det arbejde løb igennem hele 2022. Samtidig blev vi opmærksom på crowdfundings-mulighederne og valgte her COOP Crowdfunding, som den model, der skulle lede os igennem indsamlingsprocessen. Fra 15. marts 2022 – 15. maj 2022 solgte vi folkeaktier for i alt 319.000 kr, stort set kun til lokalbefolkningen. Det var en fest at se det opsatte indsamlingsbarometer uden for butikken stige og stige. Yderligere fik vi støtte fra to fynske fonde, SEAF og Entreprenør Marius Petersens Fond på samlet 100.000 kr.

Det sidste, der skete i dette indsamlingsforløb, var desværre et afslag fra Landdistriktspuljen. Vi havde sat vores lid til, at denne landsdækkende pulje, som vi fandt var skræddersyet til os, kunne hjælpe os med det sidste manglende beløb, men det gav desværre et nej. Der var 70 ansøgere fra små købmand over hele landet til i alt et beløb på 40 mill. kr, og puljen havde 6,5 mill. til uddeling. Derfor var der mange ansøgere, der faldt på én eller flere formaliteter. Vi selv honorerede ikke kravet på de 100 kvm. butiksareal; vi har kun 75 kvm.

Selvom vi ikke selv opnåede støtte fra Landdistriktspuljen, så er det jo glædeligt, at andre fik støtte på Sydfyn, således en købmand på Lyø og Brugsen i Spodsbjerg. Det betyder meget for en lokalbefolkning, at der er indkøbsmuligheder i nærområdet, ligesom det også har betydning for fællesskabet i byerne at drive en butik. Det er i det hele taget meget glædeligt, at der er en landsdækkende tendens til, at mennesker går sammen og styrker nærområdet, og det er selvfølgelig grunden til at så mange søger de relativt få midler.

I Fyns Amtss Avis’ leder skrev David Bernicken i fredags, at:

Historien om Storms Hjørne er ligesom en række andre frivilligt drevne butikker en beretning om, hvordan et lokalsamfund kan stå sammen og skabe et fundament for et samlingspunkt. Udfordringen er som så ofte set, at der skal holdes ved, når nyhedens interesse er fordampet.
Det kan man vist roligt konstatere har været tilfældet i Troense. Det er efterhånden godt syv år siden, foreningen blev stiftet, og 5. marts 2016 blev dørene til købmandsbutikken åbnet første gang. Det vidner lidt om holdbarheden – især når det kan lykkes at skrabe en lille million kroner sammen via driften, fonde og folkeaktier.”.
Det var flotte ord; tak for det 😊.
Hele lederen ligger på Storms Hjørnes Hjemmeside og kan tilgås her:
https://stormshjorne.dk/2023/01/12/leder-i-fyns-amts-avis/

Til alle medlemmer, foreninger og virksomheder, der har købt en folkeaktie, stor som mindre: Tusind, tusind tak for støtten. Også tak for støtten fra de to fynske fonde SEAF og Entreprenør Marius Pedersens Fond. Nu bevares Storms Hjørne så længe vi og byen selv ønsker det.

Sluttelig skal vi minde om, at på torsdag d. 19. januar holder butikken åbent hele dagen.
Pastry by Holst og Riies i Humble indtager butikken med bagværk af mange slags som gratis  smagsprøver og frivilliggruppen holder kaffen varm.
Herefter leverer Pastry brød til Storms Hjørne hver tors-, fre-, lør- og søndag, og vil man være sikker på at få sit bagværk, så har vi bestillingssedler klar til udfyldning.

Og endelig: Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 19 i sognehuset.
Indkaldelse følger.

Referatet af den ekstraordinære generalforsamling d. 10.01 ligger på hjemmesiden og kan tilgås her:
https://drive.google.com/drive/folders/1xc466P2xiWdEamXw4n6ZLRzITfm1P-b3

Mange hilsner
bestyrelsen

”Vi ses i Storms”