Følgebrev til Ekstraordinær generalforsamling

Følgebrev

til indkaldelsen af den ekstraordinære generalforsamling
i Foreningen Storms Hjørne
tirsdag d. 10. januar 2023 kl. 19 i sognehuset

 Som man kan se af indkaldelsen udsendt i går d. 27. dec. 2022, er punkt 3:
”Orientering om den økonomiske situation ifm. købet af butiksejendommen, Slotsalleen 2B”.
 
For at imødekomme nogle medlemmers ønske, finder I nedenfor hovedpunkterne i den økonomiske situation.
  
Den aftalte købspris for ejendommen er kr. 894.000
 
Finansiering af købet:
Salg af folkeaktier via COOP crowdfunding inkl. salg af aktier fra butikken: kr. 319.468
Fondsstøtte fra SEAF: kr. 50.000
Fondsstøtte fra Entreprenør Marius Pedersens Fond: kr. 50.000
Indestående på Storms Hjørnes medlemskonto: kr. 107.500
I alt:  kr. 526.968
   
Restbeløb op til salgsprisen: kr. 367.032
 
Dette beløb kan finansieres som følger:
Indestående på driftskonto pr. 01.12.22: kr. 364.500
Depositum retur fra sælger: kr.11.000
I alt: kr.   375.500
 
I købsprisen er ikke indregnet købsomkostninger, f.eks.  tinglysning, advokat, revisor etc.
 
På generalforsamlingen fremlægges et driftsbudget, som tager højde for ændringer i f.eks. forsikringspræmier, ejendomsskatter, sparet husleje, samt andre udgifter/besparelser som følge af ejerskab i stedet for lejerskab.
 
Driften kan finansieres vha. varesalg, de årlige betalinger af medlemskontingenter på ca. kr. 35.000.- , og desuden har Fynske Bank godkendt en kassekredit på kr. 200.000.-, som der kan trækkes på efter behov.
 
28.12.22
Bestyrelsen