Ekstraordinær generalforsamling 10/1 2023

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
i Foreningen Storms Hjørne
 tirsdag d. 10. januar 2023 kl. 19 i sognehuset

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Orientering om den økonomiske situation i.f.m. købet af butiksejendommen, Slotsalleen 2B
 
4. Afstemning om købet.

5. Eventuelt

27.12.22
Bestyrelsen