Nyhedsbrev september 2022

Nyhedsbrev september 2022
Den bedste visning af nyhedsbrevet ses på computer og ikke på telefon. 

 
Nærværende nyhedsbrev omhandler en status over den købsproces af butiksejendommen Slotsalleen 2, som vi satte i gang i 2021.
 
Første skridt var at få ejendommen delt op i 2 ideelle anparter, således at beboelsesdelen kunne sælges fra separat, og Storms Hjørne kunne købe butiksejendommen. Beboelsesdelen, nu Slotsalleen 2A, blev solgt til en familie fra København med overtagelse pr. 1. november 2021. Butiksejendommen, nu Slotsalleen 2B, forblev Mads Zieglers ejendom med et ønske om salg, og Storms Hjørne fortsatte som lejer af denne.
 
Fra januar 2022 gik vi i gang med at søge fondsmidler og at etablere indsamling med henblik på at rejse kapital til køb af ejendommen. Ejendommen er til salg for 894.000 kr.
 
Vi valgte at bruge COOP crowdfunding-modellen og solgte folkeaktier herigennem. Mange fondes fundatser blev studeret, mange ansøgninger blev skrevet og mange møder med ejendomsmæglere, revisorer, advokater, fondsrepræsentanter og senest politikere (Landdistriktspuljen) er blevet afholdt. Vi er nu nået dertil, hvor vi kan gøre følgende status:

Salg af folkeaktier via COOP crowdfunding
inkl. salg af aktier fra butikken:
Kr. 319.468
Fondsstøtte fra SEAF: Kr.   50.000
Fondsstøtte fra Entreprenør Marius Pedersens Fond: Kr.   50.000
Indestående på Storms Hjørnes medlemskonto: Kr. 107.500
I alt: Kr. 526.968
   
Restbeløb op til salgsprisen: Kr. 367.032

Restbeløbet på kr. 367.032 er nøjagtigt det beløb, som vi har ansøgt om til Landdistriktspuljen. Vi søger altså om et beløb, der ligger under vores indsamlede beløb (der kan ikke søges om et beløb større end dette). Der var deadline for ansøgninger d. 7. september, og et svar på disse kommer i november måned. Landdistriktspuljen er en bred politisk funderet statspulje (støtte) til fremme af bl.a. købmandsbutikker uden for storbyerne og købstæderne.
Vi afventer desuden svar fra to fonde, nemlig Nordeas Lokalpulje og SparNord Fonden, som vi forventer at modtage i oktober måned.
 
Vi har meget stor tiltro til, at vi i 2022 kan købe ejendommen. Skulle det blive et negativt svar på de to nævnte fondsansøgninger samt puljen, har vi selv mulighed for at tilføre lidt midler fra vores driftskonto og/eller købe et sælgepantebrev, så lad os nu se. Vi holder vejret et par måneder endnu.
 
Herfra skal lyde et tusind, tusind tak til alle medlemmer, firmaer og virksomheder, som har købt en folkeaktie. For os er det et udtryk for, at man ønsker at bevare Storms Hjørne. Det er et udtryk for, at vi er rigtig mange, der har den opfattelse, at Storms Hjørne giver noget til Troense by, gør den mere levende, livlig og pulserende, giver mulighed for samvær, fællesskab eller blot bekendtskab til dem man deler by med. Det har været overvældende at være vidne til så stor en lokal opbakning, og endda fra enkelte udenbys. Tusind tak for det.
 
Venlig hilsen
Storms Hjørne