Nyhedsbrev maj 2022 – Folkeaktier

Nyhedsbrev maj 2022

Mandag morgen d. 16. maj kl. 00.05 lukkede muligheden for at købe folkeaktier gennem Coop’s crowdfundings-site. Resultatet sprængte barometeret, som vi havde sat til kr. 200.000, idet det indsamlede beløb nåede op på kr. 262.000.
 
Opgørelsen af salg af folkeaktier fra butikken er på kr. 54.000.
 
Beløbet d. 15. maj for det samlede salg af folkeaktier er således på kr. 316.000.
 
Al vor rysten og bæven de sidste par måneder er manet til jorden J. Det er en overvældende følelse at stå tilbage med, at så mange har støttet op om vores projekt: At kunne købe og dermed bevare Storms Hjørne. Tusind, tusind tak.
 
Vi har desuden modtaget støtte fra Sydfyns Elforsynings Almene Fond på kr. 50.000. I de kommende måneder afventer vi svar fra tre fonde samtidig med, at vi ansøger Landdistriktspuljen, når den frigives efter sommerferien (med udvælgelse i november). Fra vores medlemskonto og fra vores økonomiske overskud fra butikkens omsætning kan vi afse 200.000 kr. En evt. rest op til salgsprisen på ejendommen kan derefter finansieres med et sælgerpantebrev.
 
Vi tror derfor på, at det bliver realistisk at købe ejendommen inden årets udgang.
 
Hen over sommeren vil man stadig kunne købe folkeaktier i butikken. Vi opfordrer derfor alle, der ikke nåede at købe en folkeaktie inden d. 15. maj, til at støtte projektet. Jo flere midler vi kan samle ind, jo mindre bliver det beløb, der skal finansieres med en rentesats.
 
Vi er i gang med at trykke folkeaktierne. Nærmere information om afhentning følger.
 
Rigtig god sommer til alle fra en optimistisk bestyrelse.
 
Mange hilsner

Storms Hjørne