Nyhedsbrev april 2022 – Folkeaktier

Nyhedsbrev april 2022


Fredag d. 15. april – en måned efter at Storms Hjørnes crowdfunding gik i luften – havde vi solgt folkeaktier for kr. 201.500. På én ud af to måneder nåede vi den minimumsgrænse COOP havde sat. Flere, der ikke har computer, har købt en folkeaktie i butikken. Dette beløb er lagt til beløbet, der kan aflæses på Coops Crowdfundingsite.

Herfra skal der lyde et tusind, tusind tak til alle jer, der har troet på projektet om at indsamle midler til køb af butiksejendommen og rundhåndet har købt folkeaktier.
 

At vi har nået minimumsgrænsen betyder, at donationerne ikke gives tilbage, og at vi nu i princippet er i stand til at købe butikken. Coops Crowdfunding gav os det råd, at minimumsbeløbet for indsamlingen blev sat lavt; derfor på kr. 200.000. Indsamlingsnævnet kræver nemlig, at alle donationer tilbagebetales, hvis man ikke når det angivne mål, mens alle beløb over kr. minimumsgrænsen, her kr. 200.000 ubeskåret vil gå til køb af butiksejendommen. Men altså udelukkende til et køb.

Der er knap en måned tilbage til udløbet af indsamlingen d. 15. maj. Vi håber selvfølgelig på, at flere slutter sig til projektet i denne sidste halvdel af indsamlingsperioden, så beløbet når endnu højere op.
 
Foreningen har selv en kapital, så der kan afsættes kr. 200.000 som egendonation. Vi kan ikke bruge alle vores opsparede midler, da vi som virksomhed skal have mindst kr. 100.000 stående til at indfri såkaldt ”kortfristet gæld”.
 
Med de midler, som nu er indsamlet, plus de 200.000 kr., som er opsparet, skulle vi være i stand til at købe butiksejendommen, men for at få så god en økonomi i butikken som muligt, skal vi meget gerne have indsamlet et større beløb, så det lån, vi evt. skal optage for restsummen, ikke vil belaste foreningens økonomi. Derfor er det vigtigt, at endnu flere køber folkeaktier frem til slutdatoen for crowdfundingen d. 15. maj.
 
Derefter vil vi gøre to ting for at skaffe flere penge:
 
For det første vil vi ansøge forskellige almennyttige fonde på det nye økonomiske grundlag, som vi har etableret. Mange fonde lægger stor vægt på, at ansøger er i stand til at yde en betragtelig egenbetaling. Det kan vi nu på grund af de lokale donationer.
 
For det andet vil vi søge offentlige midler. Folketinget udlodder i efteråret penge til støtte for ”borgerdrevne dagligvarebutikker” gennem den såkaldte ”Landdistriktspulje”, som vi sender en ansøgning til, når den frigives om nogle måneder, og ansøgningen ligger klar. Vi har været i kontakt med flere politikere på Christiansborg vedrørende denne pulje og har fået meget fin vejledning og rådgivning fra dem. Politikerne mener, at vores ansøgning vil stå stærkt, dels fordi pengene er målrettet aktiviteter som vores og dels fordi støtten til butikken fra borgerne i området har været så stærk, som det har vist sig.

Med dette nyhedsbrev opfordrer Storms Hjørne derfor alle, der endnu ikke har købt en folkeaktie, til at støtte købet af butiksejendommen, enten gennem COOP Crowdfundings hjemmeside:

https://crowdfunding.coop.dk/project/1489/description

eller ved at købe en folkeaktie i butikken.
 
Venlig hilsen
Storms Hjørne