Nyhedsbrev November 2021

Vi er langt inde i efteråret, og det kan selvfølgelig mærkes i butikken, at turisterne på denne årstid er fraværende – i hvert fald i det antal, som vi kender fra sommermånederne. Vi har stadig weekendturister, som gør ophold i byen og bor på de mange B&B’s og på hotellet, og for dem er det en oplevelse at frekventere Storms Hjørne. Der bliver købt ind til aftenhygge på værelserne, og der købes souvenirs med hjem i form af sydfynske specialiteter, men det er den mere stille periode vi nu har, hvor vi overvejende servicerer byens lokalbefolkning, Vi kan imidlertid konstatere, at flere og flere lokale borgere lægger en del af deres dagligvareindkøb i Storms Hjørne og også har fået de sydfynske specialiteter ind på deres indkøbslister, og det er dejligt at erfare, at flere bakker op om at have en butik i nærområdet.

Vi arbejder stadig på at erhverve butiksejendommen. Beboelsesdelen af Slotsalléen 2 er allerede solgt fra og overtaget 1. november af den familie, der godt et år har lejet den.

I september måned fik vi desværre afslag på en ansøgning om støtte til køb af butiksdelen, men vi er nu i gang med at søge fondsmidler fra flere andre større danske fonde. Sammen med butiksejendommens ejer, Mads Ziegler, har vi afsat et halvt år til processen, hvorefter vi vil gøre status, om vi skal være ejere eller lejere af butikken. Storms Hjørne som forening og butik sikres dog bedst ved et ejerforhold.

Repræsentanter for de store foreninger i byen – Troense Beboerforening, Troense Bådelaug, Storms Hjørne og Kajakklubben – er gået sammen for at udgive en såkaldt Velkomstpublikation. Publikationen orienterer om alle foreningerne, sæsonaktiviteterne o.a. som der er i vores by og som herved tilbydes nytilkomne, som har valgt at bosætte sig i Troense. Velkomstpublikationen udkommer til foråret, og det er tanken, at alle borgere i Troense får den foræret, når den udkommer; herefter bliver den en velkomstgave til nye troenseborgere. Publikationen finansieres af Troense Beboerforening.

Foreningens it-gruppe er i gang med at ændre vores hjemmeside, så flere sites dels bliver lettere at opdatere og dels fremstår mere brugervenlige. Med support fra en mentor fra Styrket Erhverv i Gadeplan bliver de bagvedliggende mekanismer og strukturer i hjemmesiden ændret, ejerforhold flyttes, og vi får således udnyttet alle de sites, som hjemmesiden indeholder. Bl.a kan man nu tilgå ”Leverandør”-siden og se listen over alle de specialvarer, som fylder butikkens reoler i den nedre halvdel af lokalet, ligesom man kan tilgå ”Galleri”-siden og se billedeksempler på alle de aktiviteter, som vi har og de tiltag, som vi gør. Vi kan kun opfordre til, at man bruger hjemmesiden til læsning af referater, nyhedsbreve, følge med i Galleriet etc., da der fremover vil være mere ’flow’ i hjemmesiden: www.stormshjorne.dk

Jul i Storms Hjørne. Sidst i denne måned opsætter vi granguirlander med lys omkring butikkens dør, vinduer og gelænder som traditionen tro er vores juleudsmykning, og i år til juletræstændingen d. 1. søndag i advent kan vi sammen med beboerforeningen igen byde på Glögg og småkager, samt saft og slik til børnene. Igen i år vil én af de frivillige, Ingrid Andersen, bage det flotte honningkagehus, som udloddes til et troensebarn, der har det rigtige svar på en julekonkurrence. Cafébordene vil blive rykket ud til siden for at gøre plads til et tableau med specielle julevarer og -gaver, her kan nævnes i flæng de forskellige juleprodukter fra Selleberg: Den populære glögg, kirsebærsaucen, valnødder i sirup o.a.. Også portvine, kirsebærvine og vores egen Storms Dram, fremstillet på æbler plukket i troensehaverne, vil være at finde på tableauet, ligesom vi også i år fremstiller adventskalendere til voksne med Storms specialvarer.

Dødsfald. Vi har taget afsked med to frivillige i Storms Hjørne. Metha Vogn Rasmussen og Michael Sørensen døde begge i oktober måned efter kort tids sygdom. Både bestyrelsen og medlemmer af frivilliggruppen var repræsenteret ved bisættelserne, og der blev sendt bårebuketter fra foreningen. Methas og Michaels relation til Storms Hjørne var båret af glæde og engagement, og de vil blive savnet.

Dette nyhedsbrev bliver årets sidste. Derfor vil vi allerede nu ønske alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår med tak for det forgangne år.

Med venlig hilsen
Storms Hjørne