Nyhedsbrev marts 2019

NYHEDSBREV  –  22. MARTS 2019

Bestyrelsen har holdt møde den 20. marts og konstituerede sig således


Formand: Lise Dengsøe
Næstformand: 
Kirsten Vilhelmsen
Kasserer:Frands Dalgaard
Sekretær: 
Vibeke Matzen
Bestyrelsesmedlem: 
Gerd Machon

Suppleanter:
Alice Høltzel
Erik Andersen

På mødet diskuteredes en omfattende oversigt over arbejdsopgaver i                 Storms Hjørne. Visse arbejdsopgaver ligger naturligt hos bestyrelsen, men det er tanken, at oversigten fremlægges på frivilligmødet den 3. april, så interesserede frivillige kan byde ind og påtage sig ansvarsopgaver.
Som nye områder kan nævnes PR og øget kommunikation – både internt og eksternt. Blandt andet en fælles folder for Troenses foreninger til nytilflyttede. 
Som opfølgning på revisorernes bemærkninger om spild tænkes flere grupper nedsat med fokus på specifikke varegrupper.
En ny gruppe tager sig af opdatering af medlemslisten, kontingent-opkrævning og velkomstbreve.

Storms Hjørnes fødselsdag
Den 5.3. kunne Storms Hjørne fejre 3 års fødselsdag. Hele dagen var der    livlig aktivitet i butikken med lokale gæster, som ønskede at være med til at fejre, at butikken stadig eksisterer og faktisk har stigende omsætning. Flere af butikkens leverandører havde sponsoreret smagsprøver, og vores nye leverandør af svinekød , HindsholmGrisen, var til stede i butikken, dels med smagsprøver, dels for at fortælle om produktion mm. 
Dejligt, at mange havde lyst til at være med til at fejre dagen!

Konnerupudflugt
Frivilliggruppen var den 12.3. på besøg på Konnerup Chokoladefabrik i     Vester Aaby for at blive klogere på fremstillingen af chokoladeprodukter og for at få en større viden om, hvilke råprodukter der bruges, og hvor de kommer fra. Henrik Konnerup stod for fremvisning af fabrikken, og han fortalte engageret om produktion mm. Alle fremmødte var enige om, at vi trygt kan forhandle varer fra Konnerup chokoladefabrik.

HUSK
Frivilligmøde 
onsdag den 3. april kl. 19 i sognehuset
Bestyrelsesmøder

  • Torsdag den 25. april kl. 19
  • Mandag den 20.maj kl. 19
  • Mandag den 17. juni   kl. 19

      Sommerfestfor de frivillige: fredag den 6. sept.

Venlig hilsen
På info-gruppens vegne

Gerd Macon og Vibeke Matzen