Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Storms Hjørne 2019

Mandag den 18.02.2019 kl. 19 på Hotel Troense

Regnskab og budget tilgår her via link når det er færdigbehandlet af foreningens eksterne revisor.

Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov
  5. Budget og forslag til kontingent
  6. Indkomne forslag (Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
  7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
  8. Eventuelt

På valg :

Formand: Thomas Dam Jensen, villig til genvalg

Næstformand: Knud Helles, villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem: Lise Dengsøe, villig til genvalg

Suppleant: Alice Høltzel, villig til genvalg

Suppleant: Vagn Axelsen, ønsker ikke genvalg

Revisor: Torsten Jacobsen, villig til genvalg

Revisor: Erik Dahl, villig til genvalg