Nyhedsbrev 04.09.2018

Det går fortsat godt i Storms Hjørne.

Der er kommet nye butiksvagter og nye medlemmerhen over sommeren.
Meget glædeligt!

Økonomi
Turistsæsonen har været længere og mere intens i år; det kan ses på omsætningen i august, der ligger på 8.000 kr. mere end sidste år.
Skat har meddelt, at vi på baggrund af den skattepligtige indkomst i 2016 (medregnet de 49.000 kr. vi fik fra Mærskfonden) skal betale 16.500 kr. i skat.
Frands har i denne måned fremlagt halvårsregnskabet, balancen var tilfredsstillende sammenlignet med resultaterne fra 2017.
Sommerfesten
Sommerfestenfor de frivillige blev som tidligere år afholdt i telt i baghaven – med stor velvilje fra den nye lejer.
Det var en god fest med fin opbakning med i alt 27 deltagere, der medbragte velkomstdrink, forret, salater desserter, mm.. Foreningen gav tilskud i form af grillkød og 10 flasker vin. Festen er fra bestyrelsens side tænkt som en anerkendelse af den store indsats, de frivillige lægger i Storms Hjørne.

Ny vagtplansordning
Birte Hansen har på frivilligmødet den 19.9. fremlagt en ny vagtplansordning med teams á max 4 butiksvagter, der er ansvarlige for et fast ugemodul. Det er tanken, at der efter tre måneder skiftes team, så de frivillige lærer hinanden bedre at kende. Også den faste ugedag kan ændres efter de tre måneder.
Den nye ordning vil træde i kraft den 20. oktober og evalueres efterfølgende i januar.
Referater fra bestyrelsesmødet den 12.9. og frivilligmødet den 19.9. ligger på foreningens hjemmeside www.stormshjorne.dk
Kommende møder
Bestyrelsesmøde: den 4. okt.
Frivilligmøde: den 22. nov.

På info-gruppens vegne
Vibeke