Nyhedsbrev 27.02.2018

NYHEDSBREV – FEBRUAR 2018
Foreningens generalforsamling fandt sted den 24.februar. Referatet herfra og fra

bestyrelsesmødet den 20. februar kan læses på hjemmesiden www.stormshjorne.dk Der var et fint fremmøde og en positiv stemning på generalforsamlingen.

Overskuddet for 2017 var på 2.229 kr. Som foreningens formand formulerede det i sin beretning, så er det vigtigste formål ikke blevet ”at sælge dagligvarer, men at skabe sammenhold og nye bekendtskaber”.

Der var mange konstruktive ideer og præciserede forslag i revisorernes bemærkninger til regnskabet til formindskelse af udgifterne, bl.a.:

 • Mindre spild
 • Registrering af spild på de enkelte varegrupper
 • Intensiv oplæring i brug af kasseapparat
 • Betaling med kontanter eller MobilePay
 • Reduktion af varelager

  Disse punkter vil selvfølgelig blive taget op til diskussion ved de kommende møder i foreningens bestyrelse og ved frivilligmøder.

  BESTYRELSEN KONSTITUEREDES

  Formand: Thomas Dam Jensen Næstformand: Knud Helles
  Kasserer: Frands Dahlgaard Sekretær: Vibeke Matzen Bestyrelsesmedlem: Lise Dengsøe Suppleant: Vagn Axelsen
  Suppleant: Alice Høltzel (nyt medlem)

  HUSK
  Storms Hjørne fejrer fødselsdag den 5. marts med gratis kaffe og rundstykker m.m. fra kl. 9 – 11. Arrangementet fortsætter med vin- og øltilbud fra kl. 15 – 18.

  Det næste frivilligmøde er onsdag den 11. april.

  Venlig hilsen
  Vibeke
  På Info-gruppens vegne

  27.2.18