Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Storms Hjørne 2018

Lørdag den 24.2.2018 kl. 14 i Sognehuset

Regnskab, budget og dagsorden kan hentes her

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov
  5. Budget og forslag til kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
  8. Eventuelt

På valg :

Bestyrelsesmedlem: Frands Dahlgaard, villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem: Vibeke Matzen, villig til genvalg

Suppleant: Vagn Axelsen, ønsker ikke genvalg

Suppleant: Ole B. Larsen, ønsker ikke genvalg

Revisor: Torsten Jacobsen, villig til genvalg

Revisor: Erik Dahl, villig til genvalg