Nyhedsbrev 30.01.2018

NYHEDSBREV – JANUAR 2018
Godt nytår – her følger årets første Nyhedsbrev
Økonomi Den 2. jan. blev der gjort status i forretningen. Lagerbeholdningen var på 150.777 kr. – dvs. 120.621 kr. uden moms. Omsætningen for hele 2017 var på 1.071.692 kr. – og omsætningen i januar måned bedømmes til at blive ca. 50.000 kr.
Alle foreningens medlemmer har fået tilsendt en opkrævning på kontingent. De 100 kr. kan betales kontant i butikken. Læg pengene i en kuvert med navn og fakturanummer, hvis du ikke bruger nettet.
* * *
Storms Hjørne har været repræsenteret med Lise, Frands og Helle ved et stormøde i Aktivhuset i Lundeborg torsdag den 18.1. Mødet gjaldt etablering af en dagligvarebutik i stil med vores. Frands holdt et oplæg og delte ud af vores erfaringer. Også Provianten fra Dyreborg var repræsenteret.
Bestyrelsen udsendte den 2.1.18 en mail til medlemmerne om Specialvaregruppens omstrukturering. Af de vedhæftede lister fremgik det, hvilke leverandører der har været tilknyttet gruppen. En tilsvarende liste blev ophængt i butikken, og i løbet af kun tre dage havde næsten alle leverandører en ny kontaktperson. Det lover godt for fremtiden!
Bestyrelsen er blevet kritiseret for håndteringen og indholdet af nye retningslinjer, bl.a. på Smartplan. Derfor besluttede et flertal i bestyrelsen at udskyde formuleringsfasen til efter generalforsamlingen med mulighed for en længere og bredere proces.
Referatet fra bestyrelsesmødet den 16.1.18 kan læses på hjemmesiden.
Infogruppen modtager gerne indlæg fra medlemmerne til Nyhedsbrevet. Mail til : info-gruppen@stormshjorne.dk
HUSK Generalforsamling lørdag den 24.2. kl. 14 i Sognehuset Storms Hjørne – fødselsdagsarrangement den 5.3. Frivilligmøde onsdag den 11.4.
Med venlig hilsen På infogruppens vegne Vibeke og Stella