Nyhedsbrev 18.10.2017

Storms Hjørne  – Nyhedsbrev 18.10.2017

 

Det går stadig rigtig godt!

Omsætningen siden 1.11. sidste år har nu passeret en million, og senest har tallet for september overgået forventningerne (82.675 kr.).

 

Korte nyheder

  • Bestyrelsen har holdt møde den 2.10. Referatet fra mødet er lagt på hjemmesiden.
  • Beboelsen i Grønnegade er udlejet for det næste halve år fra 1. okt.
  • Ny indgangsdør og nyt køkkenvindue installeres i uge 41
  • Deko-gruppen har indkøbt bord og to stole til udkigsposten ved det store vindue.
  • Hjælpevagtfunktionen i Smartplan er blevet præciseret.

 

Frivilligmøder

Der er blevet afholdt frivilligmøde den 10.10. i Mærskgårdens bibliotek – igen med flot fremmøde. Referat kommer på hjemmesiden.

Næste frivilligmøde er programsat til tirsdag den 23.1.18 kl. 19. Arrangører: Birte, Jytte E. og Regitze.

 

Gaveindpaknings-kursus

Lise har indvilliget i at give et lille kursus for dem, som ikke synes, de er så skrappe til at pakke ind. Kurset forventes afholdt i butikken medio november, så man kan være ”godt klædt på” før jul – tilmelding til Lise senest fredag den 27.10.

 

Egenkontrol

Husk at temperaturer i køle- og svaleskabe samt frysere skal checkes hver dag og skrives på sedlen oven på bagerdisken.

 

Overordnede retningslinjer

På frivilligmødet den 10. okt. blev udkastet til de overordnede retningslinjer drøftet. Blandt mødets deltagere var der ikke tilslutning til bestyrelsens udkast. Yderligere kommentarer fra foreningens medlemmer bedes sendt til  bestyrelsen@stormshjorne.dk inden bestyrelsesmødet den 6.11.17.

 

Info-gruppen

Vil opdatere hjemmesiden og forsøge at koordinere foreningens forskellige kommunikationskanaler. Ideer modtages gerne på vores nye mailadresse:

info-gruppen@stormshjorne.dk

 

Venlig hilsen

På Info-gruppens vegne

 

Vibeke og Stella