Nyhedsbrev 12.09.2017

Tak for en god sommer!
Vi har lagt sommerperioden bag os og kan se tilbage på en stor succes. Der har været rigtig mange kunder, og turisterne har været begejstrede for vores butik. Tak for indsatsen til alle. Det lover godt for fremtiden.

Frivilligmøde den 7.8.
Specialvaregruppen havde indkaldt til frivilligmøde den 7.8. i Mærskgårdens bibliotek. Der var fin opbakning til et konstruktivt møde.
Det blev besluttet at afholde disse møder hver anden måned – startende den 10. okt. – Detaljeret referat af mødet ligger på hjemmesiden.

Hjælperfelt
Thomas har efter mødet indført et ”hjælperfelt” i vagtplanen. Skriver man sig ind i dette felt, tilbyder man at komme inden lukketid og hjælpe til med kasseopgørelse, oprydning etc. Hvis vagtmodulet er blevet besat, er hjælperen ikke forpligtet på den regulære vagt.

Rengøring
Det blev besluttet at indgå aftale med rengøringsfirmaet Arbejdshesten om månedlig rengøring af butikken. Det skete første gang den 4. sept. med fint resultat.

Frivilligfest den 26.8.
Bestyrelsen afholdt sommerfest for butiksvagter og andre frivillige den 26.8. Der var god opbakning med 31 deltagere, som bidrog med lækre retter – forret, tilbehør og desserter – og endda musikindslag. Foreningen sponsorerede grillkød og nogle flasker vin. Bordplanen gjorde, at vi alle blev rystet godt sammen. Tak til alle for en vellykket fest.

Overordnede retningslinjer
Bestyrelsen har udarbejdet et udkast til retningslinjer for balancen mellem dagligvarebutik og gavebutik. Bestyrelsen har fundet det hensigtsmæssigt, at der foreligger nogle forklarende retningslinjer til § 2 stk 2: ”At kunne servicere byens borgere, de besøgende sejlere og turister til området med et lille udvalg af dagligvarer, specialiteter og kvalitetsprodukter”. Og til stk. 3: ”At føre et udvalg af gaveideer, brugskunst og lokale postkort”, dels for at holde fast i den hidtidige praksis og som orientering om butikkens profil til kommende medlemmer.- Udkastet er vedhæftet som bilag til referatet fra bestyrelsesmødet den 6.9.. Referatet ligger på hjemmesiden.
Eventuelle kommentarer/ændringsforslag bedes sendt til: bestyrelsen@stormshjoerne.dk inden bestyrelsesmødet den 6.11.17.
Venlig hilsen
Vibeke
På Info-gruppens vegne

 

 

NYT FRA SPECIALVAREGRUPPEN

Hellevgaard
Hellevgaard har desværre meddelt, at de er i færd med en omlægning af deres produktion og arbejder på nye tiltag, hvorfor de ikke længere kan levere varer (rapsolie og mel) til os.

Projekt Troense-håndklæde
Selv om vi stadig modtager færdige håndklæder og karklude, er det glædeligt at konstatere, at der er så stor interesse for at købe de færdige produkter, at vi konstant må melde udsolgt! Vi håber, at det køligere eftersommer- og efterårsvejr igen sætter gang i strikkeriet, og vi har garn itil udlevering, så byens sygtige strikkere er hjertelig velkomne til at hente garn i butikken. Kig også efter vores nye tiltag, som er lige på trapperne, nemlig grydelapper.

 

Venlig hilsen

Ingegerd
På Specialvaregruppens vegne