Nyhedsbrev 28.06.2017

NYHEDSBREV den 28.6.17

Bestyrelsen har holdt møde den 26.6.. Referatet fra mødet vil blive lagt på hjemmesiden. Økonomisk går det fortsat rigtig godt. Omsætningen i både maj og juni måned ligger på omkring 100.000. kr. Det bliver spændende at se, hvad VM i Star-både kommer til at betyde for Storms Hjørne. Det er nærmest umuligt at forudse omfanget af gæster og deres interesse for vores butik – et tilbud blandt mange andre. Vi får se! Mange har meldt sig for at yde en ekstra indsats. Nye butiksvagter er kommet til, nye arbejdsgrupper er blevet dannet og et stort forarbejde er blevet gjort. Der er indkøbt nye køle- og fryseskabe for at kunne leve op til efterspørgslen med en fyldt forretning. Vi har fået et nyt avanceret kassesystem som supplement til det gamle. Vi er godt forberedt på invasionen i Troense.

* * *

På mødet for butiksvagter den 14.6. blev der fremført kritik af kommunikationsniveauet i foreningen. Bestyrelsen mener, at medlemmerne får tilstrækkelig og relevant information i form af referater og Nyhedsbrev, der ligger på foreningens hjemmeside. Butiksvagterne modtager endvidere aktuelle mails og Smartplan-beskeder, og vi har fået to opslagstavler i butikken til yderligere intern kommunikation. Et andet kritikpunkt på mødet var hovedrengøringen som de frivillige ønskede skulle varetages af et professionelt firma. Bestyrelsen (Frands) vil nu forhøre sig om frekvens, omfang og ikke mindst pris hos et anerkendt firma, inden vi tager endelig stilling.

Og nu starter VM for Star- både…..

Venlig hilsen Info-gruppen 27.06.2017