Nyhedsbrev 05.04.2017

Der var møde i Storms Hjørne den 14. marts om VM for Star-både, der finder sted fra den 29.6 – 8.7.17. Oplægget blev holdt af Flemming Sørensen og Torsten Jacobsen fra sejlklubben. Mange butiksvagter og frivillige deltog og nød de lækre smagsprøver (pølse, ost og vin).

Der er stormøde om arrangementet den 20. april. De mange sejlere og deres familier kommer til Troense – og til Storms Hjørne!
Ud over et øget antal butiksvagter, vil der blive brug for frivillige til at servicere de besøgende (f.eks. grillpakker, madpakker, frugt og drikkevarer). Vores tilbud skal senere aftales og koordineres med arbejdsgruppen, Grete Sommer og Anne Mette. Hvis man er interesseret i at hjælpe til ved arrangementet, kan man skrive sig på en liste, der ophænges i butikken på reolen under varmepumpen.
  • Bestyrelsen holdt møde den 28.3. Referatet lægges på hjemmesiden. Thomas orienterede om et nyt kassesystem, som skal være indkørt inden VM.
  • Bestyrelsen følger udviklingen ang. salg/køb af Slotsalleen 2. Vores lejekontrakt er blevet tinglyst. Vigtigt at en evt. køber er bekendt med vores erhvervslejemål rent juridisk.
  • På generalforsamlingen blev der fremsat et forslag om en daglig leder i Storms Hjørne. Bestyrelsen var enig om, at foreningens struktur ikke harmonerer med en daglig leder. Vi er en forening af frivillige, hvor de nedsatte arbejdsgrupper har selvbestemmelse og ansvar på egne områder. En daglig leder skulle endvidere være i butikken 7 dage om ugen året rundt. Af hensynn til koordinering ved større arrangementer (f.eks. fødselsdag), foreslår bestyrelsen, at der nedsættes en tværgående gruppe med overblik over samtlige tiltag og aftaler.
  • Infogruppen tager sig af meddelelser til foreningens medlemmer, primært butiksvagter og frivillige (nye varer, nye rutiner, møder etc.). Ønsker en arbejdsgruppe at kontakte medier eller opdatere Facebook, ligger initiativet hos gruppen selv.
  • Der har rigtig været gang i pindene! Det vrimler frem med færdigstrikkede Troense-håndklæder i mange farver. De kan ses i butikken nu.
  • Omsætningen i Storms Hjørne var i marts måned 76.170 kr.. Flot resultat. Der er mange nye specialvarer i butikken, bl.a. den nye æblebrændevin, Storms Dram, der er på tilbud til og med den 12. april.
          Venlig hilsen
          Info-gruppen