Nyhedsbrev 11.03.2017

NYHEDSBREV den 11.03.17
Foreningens generalforsamling fandt sted den 23.2.. Referatet herfra og fra bestyrelsesmødet den 28.2. kan læses på hjemmesiden.
Som det fremgår var der et fint fremmøde og en positiv stemning på generalforsamlingen. Der var mange gode inputs til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstitueredes
Formand: Thomas Dam Jensen
Næstformand: Knud Helles
Kasserer: Frands Dahlgaard
Sekretær: Vibeke Matzen
Ordinært medlem: Lise Dengsøe
Suppleant: Vagn Axelsen
Suppleant: Ole Larsen (ny)

Der er trykt medlemskort til foreningens medlemmer. De ligger i tobaksskabet i butikken. (Øverste venstre bakke i skuffedariet). Butiksvagterne krydser af på medlemslisten ved udlevering. Det samme gælder for Storms Hjørnes nye taske, som udleveres gratis til alle butiksvagter og frivillige. (Udsalgspris 20 kr.).
Det besluttedes, at Nyhedsbrevet for fremtiden bliver sendt ud til alle foreningens medlemmer (herunder butiksvagter og frivillige) samt alle bidragsyderne.
Der vil årligt blive afholdt tre arrangementer for butiksvagter og frivillige: Forårs- og efterårsmøde + sommerfest.
Storms Hjørnes 1 års fødselsdag blev fejret med maner over to dage, den 4. og 5. marts.
Der var åbent hele søndagen med stort rykind. Specialvare- og dagligvaregruppen investerede utrolig mange kræfter i forberedelse og afvikling. Der var introduktion af nye varer, mange smagsprøver, kage, cacao, kaffe, vin etc..Det var et meget vellykket arrangement med en omsætning søndag på næsten 8.000 kr. Flot!
Fyns Amts Avis bragte i anledning af fødselsdagen en fin artikel med fotos om Storms Hjørne med Frands og Helle i centrum.

“Troense-håndklædet”:
Hvis du er glad for at strikke, og samtidig gerne vil give et bidrag til Kræftens Bekæmpelse, opfordrer vi dig til at henvende dig i butikken. Her kan du høre mere om Storms Hjørnes projekt “Troense-håndklædet”, som i korthed går ud på, at frivillige og andre interesserede strikker et lille håndklæde efter et gammelt mønster, fundet i Sognehuset. Du får udleveret garn og opskrift i butikken, og håndklæderne bliver solgt i butikken for kr. 75.-, hvoraf kr. 25.- går til Kræftens Bekæmpelse. Vi er allerede mange, som er i gang med strikkepindene, men jo flere vi er med i projektet, jo mere kan vi samle ind til et godt formål!