Nyhedsbrev 15.02.2017

GENERALFORSAMLING
Som tidligere meddelt afholdes generalforsamlingen i Sognehuset torsdag d. 23. feb.
Regnskaber og indkaldelse ses på hjemmesiden.
Da der skal vælges en ny suppleant til bestyrelsen, hører bestyrelsen på forhånd gerne fra evt. interesserede kandidater. Vi satser på et stort fremmøde.

REGNSKAB
Omsætningen for januar beløb sig til kr. 48.727, og det er jo ikke så ringe årstid og vejr taget i betragtning.

FØDSELSDAG
Storms Hjørnes 1 års fødselsdag fejres i weekenden d. 4. -5. marts med kager og mange gode tilbud.

REFERAT
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 7. feb. er tilgængeligt på vores hjemmeside.

Venlig hilsen
Info Gruppen