Nyhedsbrev 20.01.2017

Nyhedsbrev – jan. 2017

Godt nytår. Nu er det tid til årets første nyhedsbrev fra Storms Hjørne.

Sæt X i kalenderen.
Årets generalforsamling finder sted torsdag den 23. februar i Sognehuset.
Officiel indkaldelse med dagsorden følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Kontingent
Der er i starten af januar sendt kontingentopkrævninger til Foreningen Storms Hjørnes medlemmer. Ved årsskiftet var vi 104 medlemmer.

Omsætning
Salget i december måned oversteg novembers salg med næsten 3.000 kr. Vi nåede med et rundt tal 67.000 kr. selv om der var 3 færre salgsdage. Meget flot resultat.
Statusoptælling af varelageret viser, at værdien er ca. kr. 128.000 incl. moms.

Konstituering
Ingegerd Størling har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen har på sit møde den 11/01 besluttet følgende ændringer: Knud Helles overtager næstformandsposten. Vibeke Matzen bliver sekretær og suppleant Lise Dengsøe bliver ordinært bestyrelsesmedlem.
Referat fra bestyrelsesmødet kan læses på vores hjemmeside.

Arbejdsgrupper  
Der er også ændringer i nogle arbejdsgrupper. Ruth Sommer er udtrådt af dagligvaregruppen. Vibeke Matzen er udtrådt af specialvaregruppen, til gengæld er Kirsten Østergaard og Karin Fisch-Thomsen indtrådt.

Mailadresser
For at lette kommunikationen til arbejdsgrupperne er der oprettet gruppe mailadresser, så når man mailer til adressen, får alle i gruppen beskeden.  Adresserne er: dagligvare-gruppen@stormshjorne.dk  –
deko-gruppen@stormshjorne.dk og specialvare-gruppen@stormshjorne.dk

Dispositionsfrihed
Følgende retningslinjer for varegrupper og butiksvagter blev vedtaget på bestyrelsesmødet:
De respektive arbejdsgrupper har beslutningsfrihed omkring varesortiment, priser, smagsprøver og arrangementer Bestyrelsen har ikke krav på orientering om evt. smagsprøver uanset, om der er tale om en vare, som er givet i gave til butikken af en leverandør eller varen tilhører det normale varesortiment. En tilsvarende dispositionsfrihed gælder for butiksvagter inden for rimelige grænser.
Gaver fra leverandører i forbindelse med vareindkøb tilhører foreningen og skal indgå i forretningens varelager.
Varegrupperne kan på egen hånd foretage mindre investeringer mv. for op til 1000 kr. om året. Større investeringer kræver bestyrelsens godkendelse.

Håndbog   
I forbindelse med ændringerne i bestyrelsen og arbejdsgrupper er der behov for at revidere butikshåndbogen.

Med venlig hilsen
INFO-gruppen