Nyhedsbrev 18.10.2016

Salg af ejendommen Slotsalleen 2 (Storms Hjørne).
Som vi fortalte i nyhedsbrevet den 5.10.16, har en advokat kigget på lejekontrakten mellem Storms Hjørne og den nuværende ejer af ejendommen Slotsalleen 2:
Advokaten bekræfter bestyrelsen i flg.:
– lejekontrakten er ikke tidsbegrænset, således at den ”automatisk” ophører på et givet tidspunkt, men lejer (altså foreningen Storms Hjørne) kan tidligst opsige lejemålet til fraflytning den 31.12.17, hvorimod udlejer tidligst kan opsige lejemålet til fraflytning den 31.12.19.
– lejemålet er efter al sandsynlighed erhvervsbeskyttet. Det vil i grove træk sige, at udlejer ikke uden videre kan opsige lejemålet – trods ovenstående klausul om opsigelse – såfremt  forretningens omsætning er afhængig af erhvervsmålets fysiske placering.
Erhvervslejelovens bestemmelser om erhvervsbeskyttelse er ufravigelige.
Vi mener derfor, at vi trygt kan fortsætte som tidligere, og regner med den sædvanlige store opbakning fra bidragyderne, medlemmerne og frivillige.

Kaffemøde
Det tidligere annoncerede kaffemøde bliver afholdt

TORSDAG DEN 3. NOVEMBER 2016 KL. 19.00 I SOGNEHUSET

Hovedformålet med kaffemødet er at alle frivillige får mulighed for at lære hinanden at kende, at grupperne indbyrdes og på tværs kan hente inspiration til varesortiment, høre butiksvagternes erfaringer osv.
Der vil ikke være en egentlig dagsorden, idet vi mener, at det er vigtigt, at der er god tid til at drøfte netop de emner, der dukker op i løbet af aftenen.
Bestyrelsen foreslår imidlertid, at der afsættes tid til at drøfte flg. punkter i detaljer:
salg af ejendommen Slotsalleen 2, således at der er mulighed for at uddybe ovenstående omkring lejekontrakt osv.
Foreningens økonomi – omsætning, overskud, udgifter osv osv, og bestyrelsen vil til lejligheden medbringe de allernyeste tal fra bogholderen.
Vi glæder os til at se Jer, og håber på et stort fremmøde.

Referater
For at give alle mulighed for at følge med i, hvad der drøftes i bestyrelsen, kan man læse referater på vores hjemmeside under menupunktet: “Referater og dokumenter.” Det kan stærkt anbefales.
Tyverialarm
Med dette nyhedsbrev følger en brugsanvisning på tyverialarmen. Vi beder alle de frivillige, som har deres gang i forretningen, læse instruktionen. Evt. spørgsmål om alarmen besvares af Frands Dahlgaard, tlf.: 2126 2125 eller frands@taasingemail.dk. Alarmen tages i brug den 01.11.16.

Mange venlige hilsner
Bestyrelsen
og InfoGruppen