Nyhedsbrev 21.07.2016

Til bidragsyderne i STORMS HJØRNE
Først og fremmest tak for jeres økonomiske bidrag, der sammen med donationer har gjort det muligt at genetablere STORMS HJØRNE som dagligvarebutik i Troense. I må være interesserede i at vide noget om økonomien i de første måneder efter starten den 5. marts.
Foreningen har modtaget 74.ooo kr. i donationer, 800 kr. er kommet ind i medlemskontingent og A. P. Møllerfonden har ydet 75.000 kr. Hertil kommer LAG SØM midler på kr. 100.000.

Nogle af pengene er blevet brugt til indkøb af inventar (nyt og brugt): køleskabe, fryser, reoler, cafémøbler, lamper etc.. Hertil kommer en investering i et varmepumpe-anlæg samt etablering af en lovpligtig håndvask. Frivillige har haft travlt med at renovere lokalerne, snedkerere, plante blomster m.m.. Vi synes, at det er blevet en indbydende og hyggelig butik.
Vi har købt varer for 240.000 kr. i perioden fra åbningen til den 30. juni. Omsætningen har været på 250.300 kr. (excl. moms), hvilket er meget tilfredsstillende.
Vores officielle bruttoresultat for perioden er ca. kr. 85.000, men den reelle værdi er højere, når vi regner varelageret med.
Driftsomkostningerne i form af bl.a. husleje, el, forsikringer, administration beløber sig til kr. 76.000. Driftsresultatet før afskrivninger og renter og uden værdien af varelageret er med et rundt tal kr. 9.000, hvilket bestemt lever op til forventningerne.
Frivilliggruppen har løbende udvidet varesortimentet, købt ind og passet butikken. Vi har i perioden heldigvis fået mange positive tilkendegivelser fra både beboere, sejlere og andre turister, som der kommer flere og flere af. Vi må indrømme, at en af de store udfordringer har været at rekruttere nok frivillige, aktive butiksvagter så vi har kunnet fastholde den daglige åbningstid uden at drive rovdrift på ”Tordenskjolds soldater”. Derfor opfordrer vi fortsat evt. interesserede til at melde sig som butiksvagter, hvor man altid vil starte sammen med en erfaren person. En normal vagt er kun på tre timer, og man bestemmer selv, hvornår det skal være. Så kom frit frem og kontakt Thomas Dam Jensen på thomas@tum.dk – 42426688 eller Mette Brusgaard på mette@brusgaard.net – 26822011 og hør om mulighederne.
Som I givet har set, har vi fået fremstillet en folder om Storms Hjørne, og mere kan ses på vores hjemmeside stormshjorne.dk
Tak for jeres støtte og husk I kan fortsat støtte os som kunder, butiksvagter eller muligvis som frivillige. Har I gode ideer, så kontakt os endelig.
Venlig hilsen
INFO gruppen