Indkaldelse til generalforsamling i foreningen “Storms Hjørne”

Onsdag den 24/02/2016 kl. 19.00 i Sognehuset

 

Dagsorden:  (hent dagsorden som .pdf her)

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lovgivning.
  5. Budget og forslag til kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter samt 2 revisorer
  8. Eventuelt

På valg er:

Bestyrelsesmedlem: Jacob Brandi, ønsker ikke genvalg.

Kasser: Frands Dahlgaard, villig til genvalg.

Suppleant: Marianne Glismann, ønsker ikke genvalg.

Suppleant: Vagn Axelsen, villig til genvalg.

Revisor: Jørgen Nimb, villig til genvalg.

Revisor: Ole Larsen, villig til genvalg.

 

Følg Storms Hjørne på facebook!
Følg Storms Hjørne på facebook!