100.000 kr. i støtte fra LAG SØM

Uddrag fra LAG SØMs pressemeddelelse:

Bestyrelsen for LAG SØM tog onsdag hul på årets pulje på 4,4 millioner. Der var indkommet 12 ansøgninger til deadlinen lige op til jul og af dem kom knapt halvdelen i betragtning. Denne gang var der søgt for mere end 4 millioner kroner og da vi skal have midler til årets øvrige to runder, kan der desværre ikke blive til alle, fastslog Kurt Sorknæs, der er formand for LAG SØM. Kurt Sorknæs glæder sig over, at der er masser af investeringsvilje og lyst til at udvikle på landet. Bestyrelsen kunne på mødet nemlig også konkludere, at den udviklingsstrategi foreningen satte i søen i efteråret 2014 har foldet sig flot ud i 2015. Mange af de mål LAG SØM på forhånd havde sat sig er godt på vej til at blive imødekommet. Foreningen har modtaget og støttet projekter inden for alle 5 overordnede mål og vi kan se frem til både nye arbejdspladser og mange nye aktiviteter i Svendborg, Nyborg og Faaborg-Midtfyn kommuner. Bekymringer over om nogle kommuner blev for-fordelt i den nye storLAG viser sig i hvert fald for LAG SØMs vedkommende i foreningens første leveår at være ubegrundede. Selvom man i projektvurderingen ikke må tage geografiske hensyn på kommuneplan, så er det af tilfældighedernes vej alligevel faldet sådan ud, at både projektantal og midler fordeler sig pænt på de tre kommuner, slutter Kurt Sorknæs.

Storms Hjørne Indstilling: 100.000 kr. Ansøger vil etablere lokalhandel i en tidligere købmandsforretning i Troense. Butikken skal drives af frivillige. Ansøger fremhæver, at der er stor interesse fra lokalsamfundets side for at medvirke, til nu har foreningen 100 medlemmer og de 45 har meldt sig som frivillige. Ansøger fremhæver, at butikken vil sælge et stort udvalg af lokalt producerede varer og bliver dermed også et vindue for småproducenter i området – herunder både fødevarer og kunsthåndværk. På sigt håber foreningen at kunne skabe grobund for at ansætte en deltidsbestyrer. Ansøger understreger vigtigheden i for de små lokalsamfund at have indkøbsmulighed – både i forhold til lokale borgere, men også for at tiltrække turister og nye borgere.

Læs hele pressemeddelelsen her.