Nyhedsbrev 04.11.2015

Kære beboer, medlemmer og støttere af projektet, vi er nu nået så langt at vi har sendt opkrævninger ud på donationer og medlemskontingenter, som nogle af jer nok har opdaget. Vi har i alt fået tilsagn om 128.000kr, hvoraf en stor del allerede er gået ind på foreningens konto.

Vi har overtaget lejemålet på butikslokalet pr. 01.11.2015 og skal nu igang med istandsættelse og klargøring af lokalet. Her er der flere praktiske opgaver som skal udføres, bla. maling af vægge og paneler, for at vi kan komme videre.

De som har meldt sig som frivillige er blevet indkaldt til møde i butikken (Slotsalléen 2) nu på Søndag den 08.11.2015 kl 14.00 Alle der er interesseret er naturligvis velkommen til at møde op.

Vi forventer at være klar til åbning af butikken i 1 kvartal 2016.