Stiftende generalforsamling for “Storms Hjørne”

Kære beboer i Troense,

en lokalhandel på Storms Hjørne kan snart blive er realitet!

Der er indtil nu givet tilsagn om indskud på i alt kr. 119.000, og vi har fået en foreløbig aftale med ejeren om lejebetingelserne for de ledige butikslokaler.

Derfor indkalder vi nu alle interesserede til et møde om projektets vilkår, rammer og muligheder. På mødet skal der stiftes en forening, som skal stå bag den ny lokalhandel og vælges en bestyrelse, som skal sørge for indretning og drift. Desuden skal der oprettes en kreds af frivillige, der på skift skal varetage den daglige drift af butikken.

Mødeindkaldelse

til

Stiftende generalforsamling

onsdag den 16/9 kl. 19.30 i Sognehuset

(Slotsalleen 13 – 5700 Svendborg)

DAGSORDEN:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Initiativgruppen fremlægger planerne om oprettelse og drift af en lokalbutik med forbillede i Provianten i Dyreborg
  4. Gennemgang og diskussion af vedtægtsforslag og udkast til lejekontrakt
  5. Valg af bestyrelse for foreningen “Storms Hjørne”
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Oprettelse af en kreds af frivillige
  8. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Initiativgruppen.

mail@stormshjorne.dk