Lokalhandel i ”Storms Hjørne” kan blive en realitet

Som nok de fleste ved, blev ”Storms Hjørne” solgt til en privat køber. Men den ny ejer har åbnet mulighed for at der kan etableres en lokalhandel i de tidligere forretningslokaler.

Kampagnen for at skaffe tilslutning til oprettelse af en sådan lokalhandel i ”Storms Hjørne” har nu ført til tilsagn om støtte til projektet på i alt kr. 106.000, hvilket efter vore beregninger på grundlag af erfaringerne fra et tilsvarende projekt i Dyreborg skulle være tilstrækkeligt til at gå videre med planerne.

Vi vil derfor i nær fremtid indkalde alle interesserede til et møde, hvor rammerne for lejeaftalen fremlægges og der kan dannes en forening, som skal stå for den praktiske gennemførelse af projektet.

Mødet tænkes afholdt i Sognehuset i slutningen af august eller lidt senere afhængigt af, hvad der kan lade sig gøre. Såsnart dette er på plads, vil initiativgruppen indkalde til et stiftende møde.

Vi dog håber dog stadig på flere tilsagn. Både som udtryk for lokal opbakning og fordi det vil øge muligheden for at komme godt fra start. Derfor opfordrer vi jer, der allerede har givet tilsagn, til at minde venner og naboer om projektet. Det kan jo meget vel tænkes, at det er gledet noget i baggrunden her i sommer- og ferieperioden, hvor så meget andet optager tankerne. Det er nemlig stadig ikke for sent at bidrage!

Giv dit tilsagn her.

 

Med venlig hilsen

Initiativgruppen

v. Thomas Dam Jensen, Knud Helles