En lokalhandel i Troense kan stadig blive til virkelighed!

Storms Hjørne blev solgt,

men en lokalhandel kan stadig blive til virkelighed!

Med den store opbakning og hjælp fra kautionister kunne vi allerede 10 dage efter aktionens start byde på ejendommen. På det tidspunkt vidste vi, at der allerede var indgået en aftale mellem sælger og køber. Derfor overbød vi med kr. 75.000 for at afprøve, hvor fast den allerede indgåede aftale var. Men det fik vi ikke noget ud af.

Ideén om et aktivitetshus på Storms Hjørne kan derfor ikke realiseres.

Det behøver dog ikke at betyde, at vi også må opgive projektet om en borgerdrevet lokalhandel i Troense!

Den lokale køber af ejendommen har nemlig åbnet mulighed for, at butikslokalet kan lejes ud til en lokalhandel.

Vi ønsker derfor at undersøge, om der er tilstrækkelig lokal opbakning til at gå videre med planerne om at oprette og drive en borgerdrevet lokalhandel i de tidligere butikslokaler på dette grundlag.

Hvis vi forestiller os, at der vil være tilsvarende opbakning til det nye projekt og ændrer de indkomne borgertilsagn til lige så mange indskud af 1.000kr, vil det give ca. 100.000kr til indretning, varelager, første års husleje samt andre driftsudgifter. Dette burde være tilstrækkeligt grundlag til, at projektet kan realiseres.

Et nyt scenarium kunne se således ud:

  1. Indsamling af tilsagn om borgerindskud á 1.000kr Giv dit tilsagn her.
  2. Indkaldelse til et møde for at stifte den forening, der skal stå for indretning og drift af butikken, hvis der er tilstrækkelig tilslutning til projektet.

Giv dit tilsagn her.

 

Mvh. initiativgruppen