“Storms Hjørne” Lokalhandel / cafe / aktivitetshus i Troense – Vil du være med?

Idéen om et frivilligt borgerdrevet lokalhandel samt aktivitetshus opstod, da “Storms Hjørne” blev sat til salg. I ejendommen er der indtil 1984 drevet købmandsforretning.

Slotsalleen 2 – “Storms Hjørne” –
er blevet sat til salg.
Skal vi ikke gribe denne mulighed og gøre noget for lokalmiljøet, fællesskabet og fremtiden?

Går vi bare 15 år tilbage, rummede byen stadig en bager og en købmand, der på hver deres måde medvirkede til at skabe bevægelse, handel og liv i byen. Nu er muligheden opstået for, at vi atter kan etablere en lokalhandel / cafe i Troense, hvor man kan få de nødvendige varer, en is på en varm sommerdag eller en god kop kaffe i skyggen.
Troense er et dejligt sted. Det ved vi, og det ved turisterne, når de har været her. Men glæden ved at holde ferie i dette smukke, bevaringsværdige område belastes af besværet med at få dækket de basale behov. Det er ikke noget, der tilskynder turisten til at forlænge sit ophold her i Troense. Alle, der bor i området og kommer i kontakt med sejlere og andre turister, har hørt spørgsmål som: “Er der ingen steder, hvor vi kan købe en is, mælk, eller en agurk?”. Skuffet må vi sende dem mod Vindeby eller Svendborg.
Vi forestiller os, at et fremtidigt aktivitetshus skal være vores allesammens hus. Det er her, de lokale foreninger kan mødes, her der kan være kortklub, læseklub, strikkeklub, eventyrklub…, afholdes foredragsaftner, og her hvor gamle og nye beboere mødes. Man kan også forestille sig, at nogle lokaler udlejes til initiativer, der kan understøtte hovedformålet, f.eks. cafe, galleri… Bygningerne rummer således et utal af nye muligheder i Troense, for os, der bor her, og for dem, der kommer for at se, hvordan vi bor.
Vi har brug for dig, for at projektet kan lykkes. Derfor udbydes der nu anparter á kr. 5.000, der kun forfalder til indbetaling, såfremt projektet realiseres, og som ikke vil kunne medføre yderligere forpligtigelser.
Der er endnu ikke lavet beregninger, opstillet budgetter eller andre estimater, som i detaljer viser, at projektet kan gennemføres og fungere økonomisk i fremtiden. Men vi tror, at det kan lade sig gøre. For vi ved, at der vil være gode muligheder for at få støtte fra forskellige fonde til den nødvendige indretning og renovering af et lokalt aktivitetshus, som det planlagte – efter anskaffelsen.
Tilkendegivelser om støtte fra beboerne gør, at vi kan måle stemningen i byen og forhåbentlig i nær fremtid indkalde til stiftende generalforsamling for den forening, der skal stå for driften af aktivitetshuset i fremtiden. Her vil ideerne kunne bringes spil og interesserede kan melde sig til benarbejde eller bestyrelsesvalg.